Elf woningen gekraakt, Amsterdam west

Persbericht zaterdag 6 september 2003

Zojuist hebben wij, kraakgroep Staatsliedenbuurt, in samenwerking met andere kraakgroepen, elf woningen gekraakt in de Van der Hoopstraat. De etages zijn in het bezit van woningstichting Patrimonium en meer dan een jaar geleden gerenoveerd. Sindsdien staan zij leeg in afwachting van een splitsingsvergunning. Na splitsing zullen deze voormalige sociale huurwoningen verkocht worden.

Deze kraakactie heeft tot doel urgent woningzoekenden onderdak te bieden. Tevens is de actie een aanklacht tegen de toenemende woningnood, de uitverkoop van sociale huurwoningen en tegen het huidige huisvestingsbeleid waardoor mensen met een laag inkomen verdreven worden uit de oude stadswijken.

In de jaren negentig zijn de woningbouwverenigingen verzelfstandigd. Sindsdien is de woningproductie gedaald en neemt het aanbod van sociale huurwoningen af. De overheid geeft geen subsidies meer en de woningbouwverenigingen worden geacht zichzelf te bedruipen. Het verkopen van woningen is voor hen dan ook een belangrijke inkomstenbron.

Hier vallen gaten in het beleid. Om het aantal huizenbezitters op te schroeven heeft de overheid vastgesteld hoeveel woningen jaarlijks verkocht moeten worden. Tegelijkertijd heeft zij geen enkele zeggenschap over de manier waarop dat moet gebeuren. Zo kunnen de woningbouwverenigingen hun eigen gang gaan. Zij verschuilen zich achter het argument dat ze overheidswege meer sociale huurwoningen moeten verkopen. Ook helpt de gemeente de woningbouwverenigingen nog een handje. Sinds oktober 2002 is het verkrijgen van een splitsingsvergunning voor eigenaren vergemakkelijkt. Zij hebben niet langer de instemming van alle zittende huurders nodig om een pand te splitsen.

Uiteindelijk nemen dus zowel de overheid, de gemeente als de woningbouwverenigingen geen verantwoordelijkheid voor het falende huisvestingsbeleid. Prognoses en cijfers zijn belangrijker dan de werkelijkheid. In deze werkelijkheid staan in Amsterdam honderden huizen te koop, veelal voor (te) hoge bedragen. Veel mensen zijn niet op zoek naar een dure koopetage als ze ook kunnen huren, helemaal in deze tijden van economische recessie. Daarnaast zijn er zeer lange wachtlijsten voor betaalbare huurwoningen. Diezelfde huurwoningen die (na renovatie) leegstaan omdat niemand ze wil kopen. In deze buurt is twee jaar geleden een heel blok huurwoningen gesloopt om er nieuwe koopwoningen voor in de plaats te zetten. De grond ligt nu nog steeds braak, omdat de eigenaar pas wil beginnen met bouwen als 60% van de woningen verkocht is. Op dit moment is dit nog nauwelijks gebeurd.

KOPEN IS TE DUUR, WIJ BETALEN LIEVER HUUR! KRAAK DE UITVERKOOP!

Mobiele telefoon PERSWOORDVOERDER: 06 42 84 83 16

Bewonersgroep Van der Hoopstraat Kraakgroep Staatsliedenbuurt Kraakspreekuur West. spreekuur: maandag van 20 tot 21 uur Frederik Hendrikstraat 111hs http://www.squat.net/ksuweste-mail: ksuwest [at] squat [dot] net

ksuwest