Plan Grote Broek: mét de krakers

Door onze verslaggever

NIJMEGEN – Het kraakpand aan de Van Broeckhuysenstraat in Nijmegen – de Grote Broek – blijft in de toekomst naar alle waarschijnlijkheid in handen van de huidige gebruikers.

De gemeente onderhandelt momenteel met de krakers over de wijze waarop het huidige gebruik van het pand gelegaliseerd kan worden. Het vertrek van de krakers uit het pand, een alternatief dat een aantal politieke partijen aantrekkelijk vindt, wordt niet onderzocht.

Dat valt op te maken uit uitlatingen van verantwoordelijk wethouder Depla en krakerswoordvoerder Sévèke. Volgens Sévèke is in de gesprekken met de gemeente het vertrek uit het krakersbolwerk geen onderwerp van gesprek. Wethouder Depla zegt dat de politieke partijen volgende maand een aantal alternatieve invullingen van het pand nabij het hoofdpostkantoor voorgelegd zal worden. Een variant zónder de krakers lijkt echter niet aan de orde.

Depla zegt naar manieren te zoeken om tegemoet te komen aan de wensen uit de politiek. De wethouder wilde de huidige activiteiten die vooral een politiek- maatschappelijk karakter hebben, legaliseren en er culturele activiteiten aan toevoegen. De politiek meent echter dat die culturele activiteiten meer nadruk moeten krijgen en zet verder onder meer vraagtekens bij de huurprijs die aan de krakers gevraagd wordt. Een voorstel van Nijmegen Nu om de procedure in gang te zetten om de krakers er eventueel uit te kunnen zetten, kon gisteravond niet rekenen op voldoende politieke steun.

[squat!net]