Katshuis onterecht ontruimd

  Katshuis onterecht ontruimd


Het katshuis: http://www.dvxs.nl/~katshuis

Het gerechtshof in Arnhem heeft vandaag het vonnis van de kantonrechter inzake de ontruiming van het Katshuis vernietigd. Een van de argumenten die de krakers naar voren brachten, was het feit dat het pand al zolang gekraakt was (meer dan 20 jaar) dat de eigenaar zijn rechten verspeeld had.

De motivatie van de vernietiging van het ontruimingsvonnis is nog niet bekend. Toch is het goed nieuws voor de -inmiddels ontruimde- bewoners. Het kan bijna niet anders of ze zijn enigzins in het gelijk gesteld. De vraag is of de verjaring van de rechtsvordering wordt toegewezen en zo ja, welke consequenties het hof daaraan verbind.

Eén van de eisen van de advocaat van de bewoners was de terugkeer van de bewoners in het pand onder de voor de ontruiming heersende condities. Binnenkort wordt dus duidelijk of ook die eis is toegewezen. Nieuws hierover zal uiteraard ook op de kraken-maillijst verschijnen: http://www.dvxs.nl/~skwot

[squat!net]