Ontruiming was onterecht

  Ontruiming was onterecht


Utrecht

Op 1 februari 2001 werd het pand aan de Westerdijk 16, te Utrecht, gekraakt. De pret was van korte duur aangezien de politie, die snel ter plekke was, de krakers vertelde ‘dat het heterdaad was’ en dat zij konden vertrekken. Op de vraag welk strafbaar feit dan wel niet door de politie was geconstateerd was het antwoord ‘doe niet zo bijdehand’. Hierover werd een klacht bij de politie ingediend, welke werd afgewezen. Volgens de politie waren de krakers vrijwillig vertrokken en de opmerking werd niet beledigend gevonden, hierna is men naar de Nationale Ombudsman gegaan. Deze heeft de krakers volledig in het gelijk gesteld. De politie had bij de kraak geen strafbare feiten geconstateerd en had geen kennis over het al dan niet in gebruik zijn van het pand of de leegstandstermijn daarvan, er werd gedreigd met arrestatie, waarmee werd gevorderd tot ontruiming waarvoor geen gronden waren. De opmerking werd niet in overeenstemming met de beoogde professionaliteit van de politie bevonden en had achterwege moeten worden gelaten.

Het gebeurt met enige regelmaat in Utrecht dat pasgekraakte panden worden ontruimd op vage redenen als ‘heterdaad’. Er is alleen sprake van heterdaad als hiertoe een vermoeden is wat gesteund wordt door feiten of omstandigheden en moet bovendien naar objectieve maatstaven gemeten ‘redelijk’ zijn, in de praktijk betekent dit waarschijnlijk dat de smeris zelf het breken moet zien. Bovendien is het gevolg hiervan dat de verdachte van dit strafbaar feit (het breken) kan worden aangehouden. Als de breker(s) zich bekend maken kan het pand dus zowiezo niet worden ontruimd. Iedereen arresteren (en daarmee feitelijk ontruimen) lijkt niet in overeenstemming met het ‘redelijke’ vermoeden, dan heeft de smeris in feite namelijk geen idee wie het gedaan heeft.

Het in januari gekraakte (en direct met succes geherkraakte) Slachtsstraat 11 werd om dezelfde vage redenen als de Westerdijk ontruimd, ook hier wordt een klacht over ingediend. Hopelijk heeft dit op langere termijn het resultaat dat de smeris normaal gaat doen, tot die tijd geeft een militantere opstelling bij kraken een bescherming tegen de willekeur in de opstelling van de smeris.

KSU Utrecht