Gekraakte kerk in de Rijnstraat in de Problemen

  Gekraakte kerk in de Rijnstraat in de Problemen


De Thomas van Aquinokerk aan derijnstraat 93 die vorig jaar in Amsterdam gekraakt is wordt geen rustig moment gegund. Begin dit Jaar vestrekte het stadsdeel Zuideramstel een sloopvergunning aan zichzelf. Achtergrond: bij de koop heeft het stadsdeel zich op straffe van 500.000 gulden verplicht het gebouw te slopen. Gelukkig wonnen de krakers het door het stadsdeel aangespannen Kort Geding.

Een week na de gewonnen rechtzaak wordt er brand in het gebouw gesticht. De krakers kunnen door eigen inzet de brand onder controle krijgen waardoor er geen noemenswaardige schade ontstaat. De inmiddels toegesnelde brandweer komt al gauw tot de conclusie dat er brand gesticht is. Alhoewel er geen bekende dader is besluiten de bewoners toch aangifte te doen van brandstichting bij de politie

Inmiddels ligt er een rapport van de brandweer over de brandveiligheid van het gebouw. de normen die in dit rapport gehanteerd worden gaan echter uit van een nieuwbouwsituatie zodat de krakers nooit aan de eisen kunnen voldoen. Het stadsdeel heeft inmiddels een aanschrijving aan de bewoners overhandigd, waarin het eist dat voor woensdagavond aan alle eisen voldaan wordt. Alhoewel de plannen voor het gebouw nog steeds in nevelen gehuld zijn probeert het stadsdeel met alle macht de bewoners uit het gebouw te krijgen. Op het moment worden alle zeilen bijgezet om het voor het stadsdeel onmogelijk te maken om met dergelijke trucjes toch tot een ontruiming te komen, als je ddarbij helpen wilt kan je je op onderstaand emeel adres melden.

Naast dit alles loopt er ook nog een hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank. De Kans dat het stadsdeel in deze instantie wel tot de gevraagde ontruiming komt is echter klein. Op dit moment is er door een aantal monumentenverenigingen een aanvraag voor plaatsing op de rijks- en gemeentemonumentenlijst gedaan. Op het moment dat deze aabnvragen in behandeling worden genomen, mag het stadsdeel niet meer slopen.

Voor vragen of hulp zijn de bewoners te bereiken op emeel holyshit [at] squat [dot] net

[squat!net]