Uitspraak dinsdag over twee weken

  Uitspraak dinsdag over twee weken


Hallo,

Hier bericht van de krakers van Plein ’44 te nijmegen, ook wel DE KINGKong.
Na lang getouwtrek en heen en weer gehandel over een eventueel te sluiten gebruikerscontrakt. Hebben we besloten de rechter via onze advokaat te laten weten, toch een vonnis te willen in de door Interbrew N.V. en Malant B.V. aangespannen kort geding. Met als resultaat (met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid) een ontruimingsvonnis.
Uitspraak dinsdag over twee weken.
Uiteindelijk bleek achter de aanvankelijk positieve opstelling van de eisers niets meer dan een door ons aan hun eisen te voldoen kompromis te zitten.
Erger dan een gemiddeld antikraak/ wurghuurkontrakt, waarin wij niets te vertellen hebben/hadden.
Eisen van hun uit waaraan wij niet wensen te voldoen:
-inleveren van de sleutel
-betalen van de opstalverzekering
-oprotten 3 weken na hun telefoontje daarover
-het niet mogen veranderen/verbouwen van het interieur en ga zo maar door..
Wij gaan gewoon verder kraken…
Lekker VRIJ!!
Squat the world!!
OI en de mazzel!

[squat!net]


Tags: