Huurexplosie dreigt in oudere wijken door voorstel aan staatssekretaris Remkes

  Huurexplosie dreigt in oudere wijken door voorstel aan staatssekretaris Remkes


Woensdag 12 september brengt de Commissie Vermeulen advies uit aan staatssecretaris Remkes. Het betreft het huurbeleid voor de komende jaren. Enorme bedreiging voor de huurders is het voorstel de verouderingsaftrek te schrappen uit het puntenstelsel – helaas met instemming van de Woonbond (een ‘compro-mis’). Hierdoor kan de maximale huur van nieuw te verhuren woningen stijgen met maximaal f290 gulden per maand. Vooral oudbouwwoningen zijn de klos. Een exacte herberekening van de huur van 3000 in dit jaar door de huurteams bezochte woningen laat zien dat de maximale huurprijs hier stijgt met f 218 per maand!!

De huurteams kunnen hun biezen pakken, want voor de meeste huurders is weinig meer te doen. Huurverlaging en onderhoudsprocedure worden nagenoeg zinloos. Ook de huurcommissie kan de deuren sluiten.

Bijkomend effect is dat in veel wijken en steden de betaalbare voorraad in één klap sterk verminderd wordt en de ruimte voor herstructurering en andere ingrepen smelt als sneeuw voor de zon. Zaken als afspraken tussen huurders en verhuurders en de gemeente, zoals de Beleidsovereenkomst, kunnen met een sierlijke zwaai naar het ronde archief verwezen worden.

Het stelsel van huurprijsbescherming wordt zonder enige argumentatie losgelaten voor er iets nieuws is, met enorme gevolgen.

Tenminste, als de Tweede Kamer dit advies opvolgt. Huurdersvereniging Amsterdam, de huurteams en de huurdersorganisaties uit de grote steden voeren campagne tegen dit voornemen. Inmiddels hebben 100 huurdersorganisaties uit het land (klein en groot) een oproep ondertekend tegen het afschaffen van de aftrek.

<….>

Tjerk Dalhuisen, campagneteam Verenigde Huurdersorganisaties

.