NS vertelt onzin over seinhuis

  NS vertelt onzin over seinhuis


Krakers: NS vertelt onzin over seinhuis Door onze rechtbankverslaggever

ARNHEM – Het seinhuis op het rangeerterrein bij het Nijmeegse station is helemaal niet meer in gebruik.

Dat zeggen de krakers die donderdag door de NS voor de rechter gedaagd werden. In kort geding werd geëist dat de krakers onmiddellijk het gebouw verlaten omdat volgens de NS anders het treinverkeer in het oosten ernstig ontwricht dreigt te worden. Ook voert de eigenaar aan dat de mensen die in het seinhuis vertoeven, zelf groot gevaar lopen vanwege allerlei op krachtstroom werkende technische installaties.

Maar volgens raadsman R. Verweij die de krakers bijstond, vertelt de NS allemaal onzin. Hij had zelf poolshoogte genomen bij het op 12 augustus gekraakte seinhuis en had daarvan een video-opname gemaakt die hij liet zien aan rechter N. Huijgen.

“Hier wordt met grote stelligheid van alles beweerd wat gewoon aantoonbaar onjuist is. NS laat na om fatsoenlijke bewijzen aan te dragen voor alles wat ze zegt en haar belang noem ik dan ook geconstrueerd”, aldus de advocaat.

Verweij betoogde dat het al meer dan een jaar leegstaande gebouw nabij de Dr. Jan Berendstraat absoluut geen functie meer heeft voor het treinverkeer. Volgens hem is alle apparatuur ondergebracht in een nieuw gebouwtje even verderop. “Maar ook al zouden er essentiële technische installaties op de begane grond aanwezig zijn, zoals NS beweert, dan nog snijdt dit argument geen hout. Want mijn cliënten komen daar helemaal niet. Zij hebben alleen bezit genomen van de leegstaande kantoorruimte boven.”

Met tekeningen en elektrische schema’s kwam de raadsman van NS Railinfrabeheer vertellen dat in de relaisruimte op de begane grond wel degelijk werkende apparatuur aanwezig is. De voeding van 3000 volt daarvan kan volgens hem gemakkelijk leiden tot brand als er bijvoorbeeld boven een lekkage veroorzaakt wordt. “De krakers weten niet in wat voor een gevaarlijk pand ze zitten”, meende hij. Daarnaast wees hij op de risico’s voor het treinverkeer. “Als er gerommeld wordt met zekeringen of zo of als er water in de holle vloeren bij de kabels en leidingen komt, kan de apparatuur gemakkelijk ontregeld raken. En hoe kunnen we het publiek dan uitleggen dat het treinverkeer weer stil komt te liggen?”

“De NS verzint van elkaar bij elkaar maar toont niet aan dat er werkelijk risico’s zijn”, reageerde de krakers-advocaat.

Hij vertelde dat de officier van justitie een kijkje was komen nemen en geen enkele aanleiding voor strafrechtelijke stappen had gezien.

0ok had de brandweer een onderzoek ingesteld en Verweij kon triomfantelijk de rechter een brief van de burgemeester overleggen waarin staat dat de voormalige kantoorruimte brandveilig is.

“En als het er echt zo onveilig is, waarom heeft de NS dan niet het water en de elektriciteit afgesloten?”

De rechter doet volgende week vrijdag uitspraak

[squat!net]