Springstof nr. 1000 as maandag!

  Springstof nr. 1000 as maandag!


Het Utrechtse krakersblad Springstof zal as maandag 10 september haar duizendste nummer uitbrengen. Al ruim 20 jaar lang wordt er elke maandag een blad met info over acties, kraken, demonstraties, concerten etc. uitgebracht dat door vrijwilligers wordt gemaakt en gratis wordt verspreid onder zo’n 400 abonnees. Springstof is niet meer weg te denken uit de Utregse kraaksien!!

En, misschien komt er ook duidelijkheid is de Domkokersoap, onbekenden hebben aangekondigd dat de locatie van de Domkoker zal worden onthuld in het duizendste nummer… Hieronder een artikeltje uit het Utrechts Nietsblad van 23 augustus:

KRAKERS BELOVEN VINDPLAATS DOMKOKER SPOEDIG TE ONTHULLEN

Utrecht – De gestolen Domkoker, met daarin een halve eeuw oude toekomstvoorspellingen over de burgerluchtvaart, komt op 10 september weer boven water. Die belofte doet een anonieme bron in het Utrechtse krakersblad Springstof.

In de duizendste editie van het krakersmagazine wordt volgens een met krantenletters aan elkaar geplakt bericht de locatie bekend gemaakt van de 35 centimeter lange stalen koker. Of het kleinood daarna ook terugbezorgd wordt aan eigenaar KLM vermeldt het geheimzinnige artikel niet. De koker verdween vorig jaar oktober uit de gevel van de Domtoren, luttele dagen voordat de voorspellingen uit 1959 wereldkundig gemaakt zouden worden. De daders moesten een steen wegslijpen om bij de ingemetselde foudraal te komen.

De gemeente Utrecht ontving een paar weken na de diefstal een eveneens uit krantenletters samengestelde brief, waarin om een losgeld van 25.000 voor de Domkoker werd gevraagd. Verder contact moest verlopen via Springstof, maar de Utrechtse politie kreeg er destijds geen vinger achter. De stad weigerde in te gaan op het verzoek om losgeld. De plotselinge verdwijning van de koker zette een streep door een feest met 140 genodigden, waarmee Utrecht en initiatiefnemer KLM de onthulling hadden willen omlijsten. Van de voorspellingen bestaan geen kopieen en de tien prominenten uit binnen- en buitenland, die ze destijds ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de KLM aan het papier toevertrouwden, zijn niet meer in leven.

Drie dagen nadat de koker op 7 oktober 1959 in de Dom werd geplaatst was er ook al sprake van dat de voorspellingen zouden zijn ontvreemd. Het ging toen om een neproof van een Utrechtse student, die daarmee op wilde vallen bij zijn favoriete dispuut. Afgaande op de publicaties in Springstof werd de echte diefstal vorig jaar gepleegd door een lid van de Utrechtse krakersbeweging.

[squat!net]


Tags: