Uniek kort geding in Arnhem

  Uniek kort geding in Arnhem


Hieronder het persbericht van de krakers:

De President van de Arnhemse rechtbank zal zich op dinsdag 2 oktober 2001 om 11.00 uur over een unieke zaak buigen. Mr J.H.F.M. van Rijswijck van Advocatenkollektief Sloetstraat in Arnhem zal dan namelijk namens de bewoners van kraakpand het Katshuis in Arnhem vorderen dat zij bij het kadaster definitief worden ingeschreven als eigenaar van het pand. Dit als gevolg van verjaring van de rechtsvordering. Als de bewoners in het gelijk worden gesteld, willen zij eindelijk hun plannen realiseren om het Katshuis grondig te verbouwen en geschikt te maken voor sociale huisvesting.

Het Katshuis werd op 22 november 1980 gekraakt. In de daaropvolgende 20 jaar is nooit een aanzegging gedaan om het pand te verlaten, laat staan een gerechtelijke ontruimingsprocedure gevoerd. Als gevolg daarvan is op 23 november 2000 verjaring opgetreden. Artikel 3:306 van het Burgerlijk Wetboek zegt over de verjaring van een rechtsvordering: “Indien de wet niet anders bepaalt, verjaart een rechtsvordering door verloop van twintig jaren.” Artikel 3:105 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt in dit geval: “Hij die een goed bezit op het tijdstip waarop de verjaring van de rechtsvordering strekkende tot beëindiging van het bezit wordt voltooid, verkrijgt dat goed, ook al was zijn bezit niet te goeder trouw.”

Met deze artikelen in de hand hebben de huidige bewoners van het Katshuis door de notaris een akte van verjaring laten opstellen en deze op 10 augustus jl. aangeboden bij het kadaster. Deze akte is ingeschreven in het voorlopig register, het zogenaamde 4D-register. Definitieve inschrijving is alleen mogelijk na uitspraak van de rechter in het kort geding.

Wanneer de rechter de vordering toewijst worden de huidige bewoners daadwerkelijk eigenaar van het Katshuis. In dat geval wordt de weg vrijgemaakt om de eigen renovatie- en legalisatieplannen te realiseren. Na een grondige verbouwing zal het pand betaalbare woonruimte bieden aan ten minste zes personen. De benedenverdieping wordt omgebouwd tot een eengezinswoning met aangrenzend atelier en op de bovenetages komen vier zelfstandige wooneenheden met een gezamenlijke woonkeuken zodat de oorspronkelijke woongroepopzet gehandhaafd blijft.

Deze zaak is zo uniek omdat nog nooit eerder een woonpand als verjaringsobject inzet was van een kort geding. In het verleden zijn er wel rechtzaken geweest over de verjaring van grond. Voor zover ons bekend werd de verjaring over het algemeen toegewezen.

Meer info op hun site

[squat!net]