Utrechtse terreinkrakers verliezen kort geding

  Utrechtse terreinkrakers verliezen kort geding


Het op 20 december gekraakte terrein aan de Anthoniedijk in Utrecht had afgelopen donderdag een kort geding bij de bestuursrechter. De gemeente was reeds eerder een procedure tegen hen begonnen om hen weg te krijgen; hun aanwezigheid zou in strijd zijn met het bestemmingsplan en zou een precedentwerking creeeren voor andere woonwagenbewoners. De gemeente gaf zichzelf gelijk en hier werd een bezwaarschrift tegen ingediend, deze werd afgewezen waar tegen in beroep werd gegaan bij de bestuursrechter.

In het kort geding betoogde de advocaat van de terreinkrakers dat ook na het vertrek van de krakers niet voldaan kan worden aan het bestemmingsplan; de grond is vervuild. Daarnaast zijn de krakers bereid om afspraken te maken over hun vertrek als er daadwerkelijk wat gaat gebeuren met het terrein. het mocht niet baten en de rechter besloot het bezwaar van de krakers af te wijzen.

Zij kunnen nu in principe elk moment ontruimd worden (er kan bestuursdwang worden toegepast), maar zij krijgen waarschijnlijk enkele weken de tijd.

KSU Utrecht