Klacht na heterdaad ontruiming

  Klacht na heterdaad ontruiming


Op 1 februari van dit jaar werd in Utrecht het pand aan de Westerdijk 16 gekraakt. Al snel na de kraak stonden er een stuk op 5 politieauto’s voor de deur, inclusief honden. Hoewel op dat moment het pand al weer afsluitbaar was, werden de krakers gesommeerd het pand te verlaten, omdat “het heterdaad was”. Als iedereen vrijwillig zou vertrekken zouden er geen arrestaties vallen, dit is toen ook gebeurd.

Na de kraak is er een klacht bij de politie ingediend over dit optreden van de politie. Immers, er was geen sprake van heterdaad, en een gekraakt pand ontruimen op heterdaad kan al helemaal niet; daarvoor dient sprake te zijn van overtreding van art. 138/139 danwel 429. Het antwoord van de politie:

“Na de melding heeft hij (verbalisant) contact gehad met een buurman op de Westerdijk, welke hem meedeelde dat zeer kort voor het ter plaatse komen van de politie een aantal mensen het pand Westerdijk hadden gekraakt. Betrokken verbalisant heeft met deze informatie contact opgenomen met de betreffende Hulpofficier van dienst welke toen heeft besloten dat het pand direct door de krakers diende te verlaten. (..) Ik (Districtschef) ben van mening dat door het verhaal van de buurman en de melding van de meldkamer, de betrokken politiemensen er terecht van uit zijn gegaan dat het hier heterdaad betrof en derhalve ook besloten hebben om de kraakactie te beeindigen. Derhalve acht ik deze klacht ongegrond.”

De politie gaat dus volledig voorbij aan de klacht. Er wordt niet ingegaan op wat dan wel heterdaad is en of ontruimen daarop (on)mogelijk is. Het gebeurd wel vaker dat buren zien, merken of horen dat een pand gekraakt wordt of is, dat is echter absoluut geen ontruimingsgrond. Omdat de behandeling van deze klacht ver onder de maat is, is besloten om naar de Nationale Ombudsman te stappen, welke zich vervolgens over deze klacht en het antwoord van de politie zal buigen.

KSU Utrecht