Am*dam: herkraak van Ostadestraat 311 geslaagd!

  Am*dam: herkraak van Ostadestraat 311 geslaagd!


Om half 6 vanmiddag werd het vorige dinsdag ontruimde pand: van Ostadestraat 311 herkraakt. Bij die ontruiming werd het geweldloze verzet van de krakers beantwoord met het in elkaar slaan van arrestanten en het onthouden van medicijnen, zie: http://squat.net/nl/news/epilepsvanostade250201.html

Spandoeken ter ondersteuning van de nog vastzittende arrestant en tegen het onnodige politiegeweld werden afgewisseld met het gevatte “speculanten de Pijp uit”. Een overbuurvrouw betuigde haar steun door een laken met de tekst “internationale solidariteit, kraken gaat door” uit het raam te hangen.

De politie was snel na de kraak ter plaatse, maar heeft meer dan een uur staan overleggen met hun meerderen toen uiteindelijk het bericht kwam dat er vandaag niets meer zou gebeuren. De krakers spannen een proces tegen de staat aan tegen de twijfelachtige 429 uitspraak op grond waarvan het pand ontruimd is.

Hieronder het persbericht van de krakers betreffende de herkraak:

Amsterdam, zondag 25 februari 2001

Wij eisen: onze gearresteerde vriend vrij en wij het pand terug! Op dit moment wordt in de Van Ostadestraat in de Amsterdamse Pijp het pand op nummer 311 opnieuw gekraakt. Het pand werd afgelopen dinsdag ontruimd op grond van artikel 429 sexies Wetboek van strafrecht (WbvSt). Wij, de bewoners, zijn het niet eens met de gang van zaken. Wij zijn ten alle tijden bereid geweest met de eigenaar te overleggen over door ons opknappen en huren. Het gaat niet aan om zeven maanden na dato de kraak alsnog als een criminele daad te beschouwen en daarop te ontruimen. Bovendien, als er dan toch strafrecht toegepast wordt, dienen incidentele bouwwerkzaamheden niet als structureel gebruik aangemerkt te worden. Daarom nemen we het pand terug.

Het pand is in juli 2000 gekraakt, na een leegstand van jaren. Wel waren er heel af en toe werkzaamheden verricht. De dag na de kraak kwam er iemand van de eigenaar langs die ons met de dood bedreigde. Hierna hoorden we niets meer van eigenaar of politie. Wie schetst onze verbazing toen we op vrijdag 16 februari een brief ontvingen dat we de komende dinsdag ontruimd zouden worden. Door de korte termijn was er voor ons geen mogelijkheid meer om de ontruiming juridisch tegen te houden. Nu keren we terug naar ons huis.

Wij zijn het niet eens met het feit dat we op grond van art. 429.6 WbvSt zijn ontruimd. Dit wetsartikel houdt in dat je een pand mag kraken als het een jaar buiten gebruik is. De vraag is nu, wat gebruik is en hoe lang na het feitelijke kraken van een pand tijd je zo ‘n wetsartikel nog kunt toepassen. Ons pand was voordat wij het kraakten al jaren niet bewoond. Er vonden af en toe bouwwerkzaamheden plaats, zeker geen structurele verbouwing. In vier jaar tijd is het pand drie keer van eigenaar gewisseld en hierbij is de prijs verviervoudigd.

Huisvrede in bewoonde huizen wordt beschermd door artikel 138 WbvSt. Wij twijfelen dan ook aan het nut van art.429.6. Een civiele zaak, waarin de eigenaar moet aantonen dat hij het pand ontruimd wil hebben omdat hij iets met het pand gaat doen, en de krakers tegenpartij zijn, lijkt ons beter. Nog veel beter lijkt het ons, als de eigenaar bereid zou zijn met ons te overleggen over het door ons opknappen en huren van het pand.

Tenslotte willen wij benadrukken dat dit een geweldloze actie is, net als ons verzet bij de onruiming afgelopen dinsdag. Wij zijn geschokt door de agressie van de politie bij de ontruiming en vinden het schandelijk dat ze een van ons nog steeds vasthouden.

De bewoners

[squat!net]