GEGEVENS BIJ CENTRALE RECHERCHE INFORMATIEDIENST VERNIETIGD

  GEGEVENS BIJ CENTRALE RECHERCHE INFORMATIEDIENST VERNIETIGD


PERSBERICHT Nijmegen, 6 december 2000

Werkgroep Klachten Politieoptreden
Postbus 1501
6501 BM NIJMEGEN
tel./faxnr.: 024 – 3233586

GEGEVENS BIJ CENTRALE RECHERCHE INFORMATIEDIENST VERNIETIGD

Foto’s en vingerafdrukken Eurotop-arrestanten uit databanken

De Amsterdamse waarnemend fungerend Hoofdofficier van Justitie B.J. Swagerman heeft de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) verzocht om ‘alle gegevens met betrekking tot op grond van artikel 140 Sr gearresteerde personen ten tijde van de Eurotop te verwijderen’. Dat deed hij op verzoek van een Nijmeegse voormalig-Eurotop arrestant. De CRI had zich eerder al bereid getoond de betreffende gegevens te verwijderen. Zij wilden echter het groene licht voor de vernietiging van de hoofdofficier.

Op zondagavond 15 juni 1997 werden in Amsterdam meer dan driehonderd demonstranten aangehouden op verdenking van lidmaatschap van een criminele organisatie (art. 140 Sr.). De arrestanten, uit diverse Europese landen, werden drie dagen vastgehouden. De arrestaties waren vanaf het begin omstreden. Uiteindelijk kregen alle arrestanten hoge schadevergoedingen toegekend omdat zij onrechtmatig waren aangehouden en vastgehouden.

Bij de CRI bevonden zich van deze mensen nog vingerafdrukken, foto’s en andere persoonsgegevens. Een Nijmeegse voormalig-arrestant verzocht de CRI in februari van dit jaar om verwijdering van de op hem betrekking hebbende gegevens. Een maand later bleek de CRI bereid tot verwijdering over te gaan, mits zij daartoe een verzoek kreeg van het Openbaar Ministerie te Amsterdam.

De voormalig-arrestant wendde zich tot de officier van justitie in Amsterdam, met de reactie van de fungerend hoofdofficier tot gevolg.

**********************

Het verzoek had alleen betrekking op artikel 140-arrestanten. Andere arrestanten zouden een nieuw verzoek moeten doen. Van de Nijmeegse voormalig-arrestant waren geen gegevens aanwezig bij het Openbaar Ministerie en de politie in Amsterdam. Het is niet helemaal uit te sluiten dat dat voor andere – ook artikel 140-arrestanten – wel het geval is. Als mensen zelf nog stappen willen ondernemen hier wat adressen:

Arrondissementsparket Amsterdam
postbus 84500
1080 BN AMSTERDAM

Korpsbeheerder Amsterdam-Amstelland t.a.v. de privacyfunctionaris
postbus 2287
1000 CG AMSTERDAM

Korps Landelijke Politiediensten
divisie Centrale Recherche Informatiedienst
t.a.v. de privacyfunctionaris
postbus 3016
2700 KX ZOETERMEER

[squat!net]


terug