Terug

PERSVERKLARING

BETREFT: GEWELDDADIGE ONTRUIMING IN AMSTERDAM

Amsterdam, 18 juni 2000-06-18

Met zeer grof geweld heeft de Mobiele Eenheid (ME) vanavond een vanmiddag gekraakt perceel op de Kinkerstraat 1 in Amsterdam ontruimd.
Ongeveer tien mensen werden gearresteerd, velen in elkaar geslagen met de lange lat.
Onder de slachtoffers van het ME optreden is een kind, dat zich niet snel genoeg verwijderde en vervolgens door agenten in oorlogstenue met de wapenstok werd bewerkt. Ook werden toekijkende buurtbewoners in hun portiek of deuropening verrot geslagen.

De politie vond het noodzakelijk om de vanmiddag gekraakte begane grond ruimte te gaan ontruimen, omdat deze volgens haar in gebruik zou zijn: er stonden lege kartonnen dozen binnen, die daar overigens al jaren staan.
In 1996 werd de ruimte, waar tot 1994 Adams rent a car was gevestigd, al eerder gekraakt. De polite vond het ook toen nodig te gaan ontruimen; zij stelde dat het archief van Adams in de ruimte zou liggen, en dat dat archief nog niet verjaard was.
Zelfs deze knullige argumentatie werd nu niet uit de kast getrokken: de chef van dienst beweerde dat het in gebruik was, en dat er dus ontruimd moest worden. Deze beslissing is verder door geen enkele onafhankelijke instantie getoetst. De ontruiming vond dus plaats op het ‘oordeel’ van één enkele agent, dit terwijl de normale gang van zaken in Amsterdam is dat in geval van twijfel het oordeel van de Rechtbank wordt afgewacht, en die komt ook nog eens pas nadat de eigenaar van het perceel aangifte heeft gedaan. Geen van beide is in dit geval geschied.
Buurtbewoners spraken schande van het politieoptreden, vooral ook omdat zij allen al meer dan 5 jaar tegen een leegstaande ruimte aan moeten kijken.
Ook het extreem gewelddadige karakter van het politieoptreden -rucksichtlos, grof geweld tegen eenieder die zich daar op straat bevond- kon op luidruchtige afkeuring rekenen.
Het lijkt er op dat de nieuwe, ‘speciaal voor het EK’ aangenomen wetten en uitgebreide bevoegdheden ook tegen andere groepen in de samenleving worden ingezet: zo dreigde de ME iedereen te arresteren die ter plaatse bleef, wat alleen kan op grond van het uitgebreide artikel 141 WvSr.
 

Mochten zich nog nieuwe ontwikkelingen voordoen rond het perceel of de gearresteerde personen, dan houden wij u daarvan uiteraard op de hoogte.
Voor foto’s van het politie optreden en dergelijke kunt u terecht op http://squat.net
 

Was getekend,
De Amsterdamse Kraakgroepen.
 

Terug