Herhaalde oproep: ontbijt tegen ontruiming Leeuwenhoekstraat e.o.

  Herhaalde oproep: ontbijt tegen ontruiming Leeuwenhoekstraat e.o.


de politie heeft aangekondigd de Leeuwenhoekstraat 4 t/m 7 en een aantal omliggende kraakpanden te ontruimen op vrijdag 16-6. mochten ze dit serieus willen proberen, dan zullen ze gestopt worden door (ont)bijtende krakers en sympathisanten. De geachte squat!net lezer is natuurlijk ook uitgenodigd om zich bij ons te vervoegen.

  buurtbriefje van de krakers:

beste buren

Vriidag ochtend komt de politie kijken “of wij er nog zijn”. Om te voorkomen dat de indruk ontstaat dat wij onze huizen hebben verlaten, hebben wij besloten een openbaar ontbijt in de Leeuwenhoekstraat en 1e Boerhaavestraat te organiseren. Wees dus uitgenodigd voor koffie, cake, koek, brood en fruit vanaf half zeven s’ochtens!

waarom wij bedreigd worden:

Volgens de KEY en de politie stonden de huizen nog geen jaar leeg toen wij ze kraakten. Volgens justitie met ‘artikel 429’ in de hand, is het feit dat wij daar wonen geen civiel conflict met de eigenaar, maar een strafrechtelijke overtreding. In feite wordt hierdoor aan huiseigenaren toegestaan met een leegstaand pand een jaar te speculeren! De prijsstijging van de huizen in kwestie doet vermoeden dat dat hier het geval is.

waarom wij niet vertrekken:

De principiele reden is dat wij het niet eens zijn met de plannen die stadsdeel en woningbouwstichting met deze huizen hebben. Zoals eerder al vermeld zouden sociale huurwoningen door dure kopwoningen vervangen worden. Iedereen, behalve de KEY zelf gaat daar op achteruit. De voormalige huurders moesten meer of minder gedwongen verhuizen, de eventuele kopers betalen in de oververhitte amsterdamse woningmarkt prijzen die waarschijnlijk sterk zullen gaan dalen voordat hun hypotheek afbetaald zal zijn. Als deze plannen doorgaan zullen de nog zittende huurders en eigenaars-bewoners hun buurt niet meer herkennen ! De woonstichting scoort ondertussen vette winsten…..

Als alle democratische middelen op niets uitlopen of een wassen neus blijken te zijn, wordt het tijd voor aktie.

De praktische reden voor ons verzet is dat tot oktober 2000 toch geen bouwwerkzaamheden doorgevoerd kunnen worden. Volgens de door de KEY ingediende bewijzen in de 429-zaak zijn er wel plannen en vergunnigen maar geen begroting voor het projekt. Daarnaast zit in de 1e Boerhavestraat nog een winkelier die door de KEY (zonder success) sinds jaren geprest wordt om zijn pand zonder compensatie te verlaten.

*******einde buurtbriefje krakers*******

[squat!net]