Voormalig munitie-opslag gekraakt bij Loon op Zand

  Voormalig munitie-opslag gekraakt bij Loon op Zand


persbericht

Een groep jongeren heeft op 5 mei het militaire MOB-complex, een voormalige munitie-opslagplaats, aan de Galgeheimsestraat 4 in de omgeving van het Brabantse Loon op Zand gekraakt. De krakers hebben drie leegstaande defensiegebouwen in bezit genomen. De eigenaar, Rijksdomeinen, reageert ontspannen aangezien er op korte termijn toch niets met de gebouwen te gebeuren staat.

Natuurmonumenten wil het gebied teruggeven aan de natuur.

De militaire MOB-complexen (omgeving van ‘t Blauwe Meer) moeten worden gesloopt zodat op de plek waar nu de Defensiegebouwen staan, natuur kan worden ontwikkeld. Een deel van het terrein zal tijdens drukke dagen worden gebruikt als parkeergebied voor het Blauwe Meer, zo luidt het voornemen. De aankoop van het MOB-complex is geraamd op 750.000 gulden, sloop kost nog eens 600.000 gulden. Mogelijk dat in de toekomst ook vuilstort Spinder aan het natuurgebied wordt toegevoegd.

.