Verslag van de monumentenzaak bij de Raad van State

  Verslag van de monumentenzaak bij de Raad van State


Op 21 maart moesten de bewoners van de Kalenderpanden opnieuw naar een rechtscollege, ditmaal naar de Raad van State. De Kort-Gedingrechter was eerder van oordeel dat de monumentenvergunning voor de panden (nog niet rechtsgeldig was, omdat de voorlopige voorziening die de projektontwikkelaar aangespannen had aleen geldigheid had tot het moment dat de bewoners in beroep gingen bij de Raad van State. Aquartis b.v., een onderneming waar de BAM voor het grootste deel de dienst uitmaakt vroeg dus opnieuw een voorlopige voorziening aan, om alsnog, voor de behandeling van het uiteindelijke beroep, te kunnen bouwen.

Enigszins verrast togen de bewoners dus dinsdag naar de Raad van State. Pas op 18 maart was men op de hoogte van de datum van de zitting. Normaal duurt het maanden voordat er een zittingsdatum bekend is, zodat het eigenlijk zeer onwaarschijnlijk was dat er voor 10 april uitspraak zou komen. Je begint dan toch een beetje aan de onafhankelijkheid van de rechtelijke macht te twijfelen…

Op de zitting trad een bewoner als verweerder op, bijgestaan door advocate M.A. Grapperhaus, en tevens de vereniging Eeuwigh gaat voor Oogenblick, die vertegenwoordigd werd door haar voorzitter. Deze laatste vereniging zet zich in voor monumenten en probeert de Kalenderpanden voor het nageslacht te behouden. Aquartis, de verzoeker werd vertegenwoordigd door Mr Koeman van buro Stibbe. Koeman is voor krakers geen onbekende; eerder heeft hij het opgenomen tegen de krakers van de Silo op de Westerdoksdijk.

Het betoog van Koeman was vrijwel identiek aan dat bij de vorige rechter: De gemeente heeft zeer zorgvuldig naar de plannen gekeken, de krakers zijn er alleenmaar op uit om langer in de panden te blijven, en hebben dus eigenlijk geen belang. Bovendien staan de panden op instorten, en zorgt iedere vertraging voor bouwkundige schade.

Staatsraad van Dijk, de behandelend voorzitter maakte een kritische indruk, hij onderbrak koeman vaak met vragen, voornamelijk wilde hij weten of Aquartis wel belanghebbende is, zij is immers nog geen eigenaar van het perceel. Ook wilde hij precies weten wat nou de schade aan de gebouwen na verbouwing was, en of deze werkelijk onherstelbaar is.

De krakers en de vereniging probeerden de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak er van te overtuigen dat het plan op zeer onzorgvuldige wijze tot stand gekomen is. Zo had bijvoorbeeld de architekt in een van de commissies zitting die het plan moest beoordelen. Naar alternatieven is nooit serieus gekeken, terwijl die er wel zijn. Zo is er in 1992 een plan door der Heer Draaisma gemaakt dat uitgaat van een woon-werkmix waarbij het gehele pand behouden blijft. Niet alleen de bewoners en de vereniging hebben bezwaar tegen de plannen, de vereniging vrienden van de Amsterdamse binnenstad, Geert Mak en het Cuijpers genootschap zijn zeer kritisch tegenover de plannen. De Rijksmonumentewndienst overweegt het pand na verwezelijking van de bouwplannen van de rijksmonumentenlijst af te voeren.

Uitspraak zou staatsraad van Dijk zo spoedig mogelijk doen. Dat betekend dat er eventueel voor 10 april een geldige monumentenvergunning ligt, en de Kort-Gedingrechter na die datum de ontruiming kan gaan uitspreken…

Laten we op een klein wondertje hopen…..

[squat!net]