Stadsherstel stapt naar Raad van State.

  Stadsherstel stapt naar Raad van State.


Echo(huis aan huisblad in Amsterdam)woensdag 1-3-00

Centrum- Stel je hebt een huis gekocht waarvan een deel als bedrijfsruimte is gebruikt. In afwachting van subsidies voor de resauratie van het pand zet je in de voormalige bedrijfsruimte een kraakwacht, zodat het huis niet wordt gekraakt. Bij toeval constateert een gemeenteambtenaar dat de voormalige bedrijfsruimte wordt bewoond. De gemeente reageert daarop met het bericht dat de b edrijfsruimte nu in de boeken staat als woonruimte. Op dat moment is voor huiseigenaren een fors financieel probleem geboren. Dat is volgens de Amsterdamse Maatschappij tot Stadsherstel het gevolg van een uitspraak van de rechtbank in Amsterdam over het gebruik van een pand aan de Herengracht. Eigenaar Stadsherstel heeft de Raad van State daarom verzocht deze uitspraak terug te draaien. Het verzoek is onlangs behandeld tijdens een zitting bij de Raad van State in Den Haag.

Stadsherstel vreest dat er grote problemen ontstaan als de kraakwacht vertrekt om ruimte te maken voor een bedrijf. “Wij zijn bang dat we van de gemeente die ruimte niet zomaar weer mogen gebruiken voor een bedrijf,” aldus woordvoerder Haverkate. “Voor het omzetten van een woon- naar een bedrijfsruimte is een vergunning van de gemeente vereist en die vergunning wordt alleen verstrekt als daarvoor een flink bedrag wordt betaald. Dat is op dit moment zeker driehonderd gulden per vierkante meter.”

Volgens direkteur Eggenkamp van Stadsherstel kan zo’n dure vergunning de nekslag betekenen voor de restauratie van van een pand. “Daar is stadsherstel absoluut niet mee gediend. De direkteur ziet ook andere problemen. Zo is er een belastingvoordeel als een bedrijfsruimte wordt gerestaureerd omdatdan geen BTW hoeft te worden betaald. “En dit soort voordeeltjes zijn allemaal nodig om restauraties te kunnen betalen,” betoogde Eggenkamp. “Bij de restauratie van woonruimten missen we dat voordeel. Bovendien gelden bij woonruimten veel beperkende regels voor een huiseigenaar.”

Gemeentewoordvoerder Hollemans vindt dat Stadsherstel zich onnodig zorgen gemaakt. “Bij het huis aan de herengracht hebben wij niet meer gedaan dan alleen het feitelijk gebruik vastleggen. Er wordt nu eenmaal gewoond en het voor de gemeente van belang te weten wat de wat de woningvoorraad in Amsterdam is. Dat het huis gebruikt in strijd met het bestemmingsplan, speelt hier voor ons geen rol. Dit strijdige gebruik heeft voor Stadsherstel geen gevolgen.”

Hollemans meent dus dat er geen financieel risico dreigt voor Stadsherstel. De voormalige bedrijfsruimte kan in de nabije toekomst zonder dure vergunning bedrijfsruimte blijven. Stadsherstel eist hierover echter zekerheid en alleen de Raad van State zou die zekerheid kunnen geven. De Raad van State doet binnen twee maanden uitspraak *einde Echo-artikel*

.