Voor een onafhankelijk sociaal en cultureel centrum in Münster

  Voor een onafhankelijk sociaal en cultureel centrum in Münster


Voor een onafhankelijk sociaal en cultureel centrum in Münster! Tegen de sloop van de voormalige Uppenbergschool. Autonomie in plaats van cunsumentisme.

Wij hebben in de nacht van oud en nieuw met een groep van 50 mensen de vooormalige Uppenbergschool op de hoek van de Schulstrasse met de Grevener Strasse gekraakt.

De voormalige Uppenbergschool in de kruisbuurt moet gesloopt worden voor moderne nieuwbouw. Met de kraak van het gebouw verzetten wij ons tegen de winstgerichte herstruktureringspolitiek van de stad Münster en de daarmee gepaard gaande sloop van oude gebouwen die in goede conditie verkeren. Het kakakter van hele buurten wordt hierdoor vaak vernietigd.

Wij zijn bezig in de voormalige Uppenbergschool een onafhankelijk, sociaal, (inter-)kultureel, politiek en kreatief centrum op te bouwen. Wij willen een ontmoetingsplaats creëren, waar ook de mogelijkheid bestaat voor sociale contacten, uitwisselingen, diskussie en organisatie bestaat. Waar niet commerciële concerten, kunst, tentoonstellingen, informatie- en diskussieavonden plaatsvinden. Ruimtes voor vrouwen, ateliers voor kunstenaars en oefenruimten voor bands zullen ter beschikking gesteld worden.

Wij willen een ruimte scheppen waar mensen van iedere nationaliteit zich thuisvoelen en ontmoeten kunnen!

Ons cafe, de kroeg en de volkskeuken zijn in de Uppenbergschool zijn nu al tegen de heersende opvattingen niet gericht op winstmaximalisatie, maar bieden drank en spijs voor voor weinig geld.

Een niet- kommerciële en sociale ruimte zoals in ons projekt ontbreekt in Münster. Dat het voor een dergelijk projekt wel tijd werd wordt gedemonstreerd door de brede ondersteuning en solidariteit die wij van veel reeds bestaande groepen en ook buurtbewoners en andere geïnteresseerde mensen kregen. De verschillende aktiviteiten in het pand worden door meerdere honderden mensen gebruikt.

De kraak is een teken van ons verzet. Wij verzetten ons tegen de politiek van sociale ongelijkheid en uitsluiting, tegen het materialisme, anonymisering, konkurentie en strijd tussen mensen. Het bestaande maatschappelijk model beloond systematisch die personen die hun leven roekeloos voor eigen baten inrichten bestraft die mensen die hun leven sociaal en solidair inrichten willen.

Op 9 februari 2000 wil de Raad van de stad Münster de sloop van de voormalige Uppenbergschool besluiten.

Wij zullen dit trachten te voorkomen en duidelijk laten zien dat we het met dat besluit niet eens zijn.

Kom allemaal naar de demonstratie en laat je solidariteit zien!

voor een gelijkwaardig leven met elkaar in gezamenlijke verantwoording waarin geen mens illegaal is!

Voor een wereld waarin vele werelden plaatshebben!

Voor een onafhankelijk leven met waardigheid en gerechtigheid voor allen!

DEMONSTRATIE

Voor een onafhankelijk sociaal en cultureel centrum in Münster! op 5 Februari 2000

Verzamelen 12:30 voor het stadhuis I (tussen Karstadt en Horten) aansluitend volkskeuken en cafe in de gekraakte Uppenbergschool…

s’Avonds:Concert met Petrograd (melodieuze polit-punkrock), grizly adams band en vele andere

[squat!net]