KRAAKPAND GROTE BROEK DOET BOD OP BULDERBOS-BOOM PAUL ROSENMÖLLER

  KRAAKPAND GROTE BROEK DOET BOD OP BULDERBOS-BOOM PAUL ROSENMÖLLER


PERSBERICHT Nijmegen, 22 december 1999

KRAAKPAND GROTE BROEK DOET BOD OP BULDERBOS-BOOM PAUL ROSENMÖLLER

Hieronder treft u de tekst aan van een brief die wij vandaag aan de fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer, Paul Rosenmöller, hebben gestuurd. In die brief brengen we een bod uit op Rosenmöller’s boom in het Bulderbos bij Schiphol. Ro-senmöller lijkt die boom nu wel erg makkelijk ‘af te willen geven’ ten be-hoeve van de uitbreiding van Schiphol.

Bewoners/sters & gebruikers/sters ‘Grote Broek’ Van Broeckhuysenstraat 46 6511 PK NIJMEGEN

Paul Rosenmöller PERSOONLIJK Fractie GroenLinks Tweede Kamer postbus 20018 2500 EA ‘s-GRAVENHAGE

Nijmegen, 22 december 1999

Beste Paul,

Tot voor kort waren wij en jij strijdmakkers. Ook wij kochten enkele jaren geleden een boom in het Bulderbos. Wij deden dat als protest tegen de uitbreiding van het vliegverkeer in het alge-meen, en de luchthaven Schiphol in het bijzonder. Bovendien beoogden we mee te helpen om de vijfde baan er niet te laten komen. Niet gespeend van realiteitszin, gingen we er tenminste vanuit dat wij met z’n allen de aanleg van die baan omstreden zouden maken en vertragen. Als we jouw laatste koerswending bezien, moeten we aannemen dat jouw motieven anders waren. Moet kunnen, Paul!

Misschien heb jij je boompje aangeschaft om je groene imago op te poetsen of een segment van de kiezersmarkt te bespelen. Nu blijk je, op het moment dat Tineke (Netelenbos) het allemaal welletjes vindt, je boompje maar al te makkelijk weg te geven. En nog wel aan de vijand, Paul?! Jij zult wel denken: ‘maar ik wil alleen maar laten zien dat er met mijn realiteitszin ook niets mis is’. Of vullen we nu teveel in?

We vinden het erg gemeen dat je ons en andere (niet-)kiezers voor de gek houdt met een milieu-illusie. Wij denken niet dat Schiphol kan uitbreiden zonder toename van de milieuschade. Die huizen kunnen ze wel slopen, opdat de bewoners geen overlast hebben. Je boom kun je terugge-ven. Maar hoe moet het nou met al die andere boompjes in Nederland en daarbuiten? En waarom moet Schiphol uitbreiden? Is dat ook realiteitszin? Of is dat economische wetma-tigheid? Wilden we niet eigenlijk grenzen aan de groei?!

Maar goed, laten we het ons en jou niet te moeilijk maken. We hebben dé oplossing bedacht. Voordat we je die presenteren, zullen we ons even verder voorstellen.

De Grote Broek is een gekraakt woonwerkpand in Nijmegen. Zoals het woord al zegt wonen en werken wij in het pand. Wij beogen met onze activiteiten (zie het begeleidende boekje) geen winst en doen niet aan loonvorming. Met ander woorden: we werken hier vrijwillig. De inkom-sten van de activiteiten zijn niet groot en gebruiken we voor onderhoud en vaste lasten. Voor het overige geven wij geld aan doelen waarvan wij het waard vinden dat die gesteund worden. Dat zijn over het algemeen kleinschalige projecten, organisaties en actiegroepen in binnen- en buitenland. Vanuit onze kijk op de wereld was het meer dan logisch ook een boom in het Bulderbos te kopen.

De Grote Broek bestaat nu al meer dan 15 jaar. Afgelopen november hebben we dat heuglijke feit gevierd. Van de afdeling van jouw partij hier in Nijmegen hebben we ter gelegenheid van onze verjaardag een financieel cadeautje gekregen. We hebben ze bedankt voor deze solidaire geste, maar ook aangegeven dat wij zelf geen geld nodig hebben. We hebben ze dan ook laten weten dat we een doel gingen zoeken waaraan we het geld konden besteden.

Net voor onze pandvergadering maakte jij je voorgenomen koerswen-ding bekend. Wij hoefden dan ook niet lang na te denken. We brengen bij deze een bod uit op jouw boom. Voor f100,- kopen we die van je. Het lijkt ons dat alle partijen (niet de politieke, maar wij en jij) hier tevreden mee kunnen zijn: jij bent je boom kwijt, waarmee een zware verantwoordelijkheid van je af kan vallen. Wij kunnen ons voortdurend protest tegen de uitbreiding van Schiphol kracht bijzetten. Als jij tenslotte aan Tineke doorgeeft dat wij je boom hebben overgenomen, dan weet zij ook waar ze wezen moet, mocht zij hem weer willen hebben.

Met vriendelijke groet,

de bewoners/sters en gebruikers/sters van de Grote Broek

p.s.1: wil je tegen Tineke erbij zeggen dat wij de boom niet vrij-willig aan haar overdragen?

p.s.2: misschien heb je de licht cynische ondertoon in onze brief bespeurd. Dat heeft veel te maken met een bekend fenomeen: de kloof tussen de politiek en de burger.

[squat!net]