Zonnebloem over anti-krakwachtakties

  Zonnebloem over anti-krakwachtakties


Persbericht

betreft: anti-antikraakweekend 10-12 sept 1999

Prof. Zonnebloem is niet diegene die heeft opgeroepen tot een anti-antikraakweekend van 10 tot 12 september. Prof. Zonnebloem heeft slechts, zoals inmiddels wel bekend, via een inkijk- en meeneemoperatie voor de benodigde achtergrondinfomatie gezorgd. Wat mensen daar verder mee doen is hun eigen zaak.

Prof. Zonnebloem is van mening dat kraakwachtenburo’s de wonignood in stand houden, huurrechten afbreekt, speculatie bevordert en misbruik maakt van woonruimte (bewoning door minder mensen als waarvoor het geschikt zou kunnen zijn), slechts om er zelf beter van te worden en zich geen toet interesseren wat nou daadwerkelijk het probleem is op de woningmarkt. Mensen metweinig geld zijn altijd de dupe, Prof. Zonnebloem is van mening dat eenieder zich moeten kunnen ontwikkelen op een gelijkwaardige manier, los van geld en bezit.

Doordat mensen anti-kraak, als slachtoffer van de woningnood (maar ook als niet-kritische burgers van deze maatschappij), gaan wonen laten ze zich het huurrecht ontnemen, het recht op privacy wordt geschonden door de kraakwachtenburo’s. Vervolgens trekken deze buro’s hun handen af van hun verantwoordelijkheden zoals ongevallen, brandschade, waterschade en het recht om bezwaren in te dienen tegen plannen voor desbetreffende panden.

Hieruit blijkt toch wel dat dit soort buro’s uitgebannen moeten worden van de woningmarkt vanwege hun niets ontzeggende lust naar geld en dat mensen van hun rechten worden beroofd om een of ander prestige-project (leegstaande kantoren) maar weer te laten slagen.

Vandaar is Prof. Zonnebloem fel tegen het bestaan van welk anti-kraakburo dan ook. Prof. Zonnebloem propageert geen geweld tegen kraakwachten als personen, maar wil een maatschappelijke discussie stimuleren over de afbraak van huurrechten en de instandhouding van de woningnood door kraakwachtenburo’s en door de kraakwachten zelf.

Mochten de kraakwachten dit niet begrijpen dan zijn de consequenties voor henzelf. Zo werkt deze maatschappij nu eenmaal…..

Groet

Prof. Zonnebloem

kraken maillijst