Wekelijks bulletin uit Barcelona, nr 63

  Wekelijks bulletin uit Barcelona, nr 63


Rechtzaak tegen krakers en sympathisanten van het voormalige ‘La guindalera’

Bij de ontruiming van dit buurtcentrum in Madrid arresteerde de politie indertijd zo’n 150 mensen. Twee jaar later komt deze zaak nu voor de rechter: De openbaar aanklager heeft gevangenisstraffen tegen enkelen van hen geeist. Op vrijdag 21 mei is er een manifestatie voor het gerechtsgebouw op de Plaza Castilla om steun te betuigen aan de arrestanten.

Willekeur bij maken van arrestaties

Een paar weken geleden heeft de politie 2 jongeren gearresteerd die zich ophielden tegenover een kraakpand in de wijk Gracia te Barcelona. De jongeren hebben tegenover de politie verklaard dat zij noch woonden, noch geholpen hadden bij de kraak van dit pand. Ondanks deze verklaring heeft de politie hen opgebracht op beschuldiging van

wederrechtelijke toe-eigening. Volgende week woensdag moeten zij voor de rechter komen.

Nieuwe golf ontruimingen tegen ‘Sin Tierra’ in Parana.

Een grote politiemacht is door Querencia do Norte getrokken om een aantal gebieden in deze regio te ontruimen. In de vroege ochtend van 21 mei zijn er vier gedeeltes ontruimd die waren bezet door landarbeiders die deel uitmaken van de plaatselijke Sin Tierra beweging. door de gevangenname van de leiders en het gebrek aan communicatiemogleijkheden binnen de regio, hebben wij weinig informatie hierover ontvangen. In ieder geval ontruimd zijn de boerderijen Bello I, Bello II en Bello III, waar ongeveer 70 families woonden en het kampement Porangaba II, waar circa 20 families woonden. Volgens de pers zijn er 7 arrestanten gemaakt en vielen er enkele gewonden. In totaal zijn er nu 30 gevangenen gemaakt in dit gebied. Bij de ontruiming werden de toegangswegen afgesloten en werd voorkomen dat de advokaten de gevangen genomen landkrakers konden bijstaan.

Het nieuwe buurtcentrum in Estrecho heeft een naam!

Als ‘wraak’ voor de ontruiming van het buurtcentrum ‘Tierra Libre’ is er op 9 april j.l. een leegstaande kerk in de wijk Estrecho-Tetuan te Madrid gekraakt, die de naam ‘Vendetta’ heeft gekregen. De ruimte is open van vrijdag t/m zondag vanaf 18.00. Er is een ko-op gevestigd, je kan er goedkoop eten en je vermaken met jongleren of muziek. Adres: c/ Santa Juliana 29, Estrecho, Madrid.

Kraakpand in Madrid verlaten

Een paar weken geleden heeft een groep vrouwen een pand gekraakt aan de calle Castelar in de wijk Ventas. Na het openbreken van de deur, kwam men al iemand tegen die het pand bewoonde maar ijlings vertrok. Er bleken echter nog 2 andere mensen van het pand gebruik te maken, op dusdanige wijze dat de kraaksters het pand hebben verlaten, omdat ‘niet te leven viel in de stront van deze bewoners’.

Einde vertaling met dank aan onze vertaalster

ascii


Tags: