voorlopig programma kraakweekeinde

  voorlopig programma kraakweekeinde


Kraakweekend 1999 Voorlopig programma

(The program will be in Dutch, if you want things to be translated we have to organise this. contact merijn89 [at] dds [dot] nl)

Vrijdag 23-april Aankomst vanaf 14:00 19:00 Eten

20:30 Inleiding

Daarna steden uitwisseling Voorstellingsrondje, grove schets stand van zaken in verschillende plaatsen m.b.t. kraken, problemen waar steden & dorpen tegenaan lopen / liepen en hoe die op te lossen zijn. Eigen inbreng meenemen! Breiclub: Praktische werkgroep, hoe brei ik tijdens al dat gelul mijn eigen bivakmuts.

Bar tot 2:00u.

Video’s (eigen inbreng welkom)

Zaterdag 24-april 9:30 ontbijt

11:00 Gas water & licht In deze werkgroep wordt ingegaan op het repareren c.q. aanleggen van voornamelijk water en lichtnetten. Hierbij zal een inleidend theoretisch gedeelte gevolgd worden door, het in de praktijk aanleggen van in ieder geval, een stuk waterleiding. Aangezien het aantal deelneem(st)ers aan deze werkgroep vanwege de aard ervan beperkt is, word je aangeraden je tijdig te melden.

11:00 Stedelijke ontwikkeling (1) 1. Kraken als woonbeweging is in de hoogtijdagen sterk op de ‘buurt’ georiënteerd geweest. Buurtgroepen ondersteunden het kraken of namen zelfs het initiatief. Door het grote aantal mensen dat onder dak gebracht werd en de banden met buurtgroepen kon men op zeer brede steun rekenen. Door verminderde leegstand en het verdwijnen van de banden met buurtgroepen (en het afnemen van betekenis van deze groepen zelf) zijn de voorwaarden voor het ontstaan van een brede beweging verdwenen. Mogelijk komt een oud kraker dit toelichten. Of is kraken universeler en biedt een andere tijd andere mogelijkheden? Tegenwoordig is ‘consumptie’ het ordenende principe in de stad. Mogelijk is de uitdaging om in gekraakte ruimtes een eigen alternatieve- of tegencultuur tegenover de massaconsumptie te zetten. Zo verwierf een jaren ’90 pand als de Silo landelijke bekendheid en sympathie met allerlei alternatieve vormen van consumptie. Ook een ‘project’ als de krakers-hippietempel Elf in Amsterdam blijkt als een alternatief soort Oibibio in een brede behoefte te voorzien die echter niet wijkgebonden is. Biedt alternatieve consumptie voor krakers nieuwe eigentijdse mogelijkheden om een beweging met breed gedragen initiatieven op te bouwen?

12:30 lunch

14:00 Activisten en het werk van de politie en inlichtingendiensten Medewerkers van buro Jansen & Janssen vertellen over de actuele ontwikkelingen op dit gebied en hoe dit momenteel in zijn werk gaat.

14:00 Legalisatie en zelfbeheer Hoe kan er nog gelegaliseerd worden en wat win of verlies je daarbij, een aantal panden en projecten, legaal en nog gekraakt, worden uitgenodigd om daar eens wat over te komen vertellen. (Grote panden frust front)

14:00 Lassen “En las barricadas”. En dan het liefst gelaste. Voor een ieder die nog niet de kneepjes van de elektrode kent; een cursus ‘lassen voor beginners’. Specialisaties; bedspiralen, verwarmingselementen en kraaienpoten.

16:00 Monumentenzorg Ellenlange procedures en door de bomen het bos niet meer zien, was dit nu de raad van State, iets provinciaals of toch een aangezicht aanvraag. Het aanvragen van een monumentenstatus kan je pand redden, de procedures kunnen in iedergeval een ontruiming vertragen. Maar wat zijn er allemaal voor een procedures? En waar vraag je dat aan? Tot wie moet je je richten, wat is handig en welke club kan je daar bij helpen? Tijdens deze workshop alle mogelijkheden en procedures op een rijtje. Het hoe en wat van monumentenzorg.

16:00 Vrouwenbreekploeg Breken is mannenwerk… ook al vinden we van niet, vaak blijkt het wel zo te zijn. Bij de meeste kraken zijn het toch mannen die de koevoet en het vuistje hanteren. Tenzij het een speciaal georganiseerde ‘vrouwenkraakaktie’ is. Eigenlijk toch te gek voor woorden, dat zoiets speciaal moet zijn? Hoe komt dat nou en vooral; wat kunnen we hieraan doen. Aan het woord een aantal vrouwen die regelmatig breken, maar ook de ervaringen van vrouwen die het wel eens hebben gedaan en zeggen: “eens maar nooit weer”. Na het uitwisselen van ervaringen en een discussie, wordt er ter afsluiting een deur gebroken.

16:00 Security en internet Op een lokaal nagebootst internet wordt aangetoond hoe en wat er van je internet-activiteiten geregistreerd wordt, en hoe je die kunt omzeilen.

18:30 Eten

20:30 Fietstocht langs kraakpandjes in de buurt (onder voorbehoud) Ook onder voorbehoud worden er fietsen geregeld

20:30 Info over de strategie van en de AFA campagne tegen Voorpost Voorpost is een fascistische organisatie die probeert in Nederland de culturele en intellectuele macht te beïnvloeden en te verwerven. Zij doet dit door rechts-extremisten van onder andere de Centrum Democraten en de voormalige CP’86 op te leiden tot respectabele rechtsen, wiens fascistische gedachtegoed zoveel mogelijk verborgen blijft.

Daarna: Video, Bar, bands en feest NO SEX (vrouwen punk uit Amsterdam) POSSIBLE SUSPECT (Utregse rockers) BHANG II RIGHTS (Punkerige folk uit Wales)

Zondag 25 April Eerst: Ontbijt

11:30 Stedelijke ontwikkeling (2) Een drietal informatiebijeenkomsten over enkele ontwikkelingen in de huisvesting en ruimtelijke orde in Nederland. De eerste twee sprekers belichten deze vanuit een activistisch oogpunt. De derde vanuit het rijksoverheidsbeleid en gaat in op wat er nog mee te doen valt. Elk deel valt apart te volgen.

11.30-12.15 (gevraagd, moet nog beslissen) De eerste spreker is van de politieke partij Rosa uit Zaanstad. Hoewel Zaanstad veel leegstand kent, wordt er flink bijgebouwd, buiten de bestaande stad. Rosa vindt dit verspilling en heeft een leegstandslijst samengesteld van tientallen panden. Ook hebben zij een kraakactie aangekondigd.

12.15-13.00 Een medewerker van het SPOK zal het een en ander vertellen over het landelijke ruimtelijke ordeningsbeleid. De Vierde Nota Extra (vinex) heeft geleid tot een grote bouwhausse in vele grotere gemeenten. Tegelijkertijd zijn kleinere gemeenten ook gewoon doorgegaan met bouwen. Dit overschot aan nieuwbouw en andere ontwikkelingen (half Nederland een natuurgebied?) komen aan de orde evenals de vraag of er met bepaalde ontwikkelingen nog iets te doen valt.

13.15-14.00 (in principe geinteresseerd, tekst onder van SPOK) Het PEL (platform een- en tweepersoonshuishoudens Leeuwarden) verzet zich de laatste tijd fel tegen de sloop van de jaren vijftigwijken in die stad. Deze wijken moeten volgens ambtenaren en politici plat om een ‘sociale herstrukturering’ te bewerkstelligen. Dat de gebouwen nog lang hun levensduur niet hebben uitgediend en dat vervangende huisvesting duurder is daar wordt geen rekening mee gehouden.

12:30 Deuren breken In tegenstelling tot de naam van deze werkgroep, gaat hij eigenlijk meer over sloten dan over deuren: hoe herken ik de verschillende type sloten, en wat voor trucs bestaan er om deze zo snel, geruisloos en schadevrij open te maken. Uiteraard zal ook aandacht worden besteed aan andere toegangswegen zoals ramen, daken en natuurlijk tunnels (indien voorhanden).

12:30 Kraken en Media Hoe gaat de media met ons om en hoe wij met hen. Tips, trucs en meer.

Daarna: Touwtrekken. Trek je favoriete stad of dorp de plomp in.

Later: Zinloze evaluatie Zodat iedereen tijd heeft iets anders te gaan doen.

19:00 Soep en brood voor degenen die helpen opruimen

Doorlopend, algemeen & oproep Tijdens het gehele weekend zal een dagcafé ruimte geopend zijn, s’avonds ook bar, het avondeten wordt verzorgd door Breedbekkikker, en ook het ontbijt en de lunch zal worden verzorgd en de plees worden schoongemaakt. Toch zal het vloeiend lopen hiervan mede afhangen van de ondersteuning die zij krijgen van jou. Dus meld je bij aankomst aan en schrijf je in op de lijst. Geen honden. Het programma zal geheel Nederlandstalig zijn, mochten er toch mensen op zoek zijn naar vertaling dan moet dat ter plekke even worden georganiseerd

(The program will be in Dutch, if you want things to be translated we have to organise this. contact merijn89 [at] dds [dot] nl

Squatters Embassy