Rechter snapt het niet

  Rechter snapt het niet


Onderstaand artikel komt uit de Gelderlander van 2-7-99. Volgens de rechter mogen alle kraakpanden ontruimd worden omdat alleen nog het eigendomsrecht van belang is. Volgens hem/haar dient het kraken geen sociaal doel meer. Met zijn inkomen kan hij natuurlijk wonen waar hij wil. Dat geldt niet voor iedereen want ondanks het feit dat de meeste mensen wel onder dak komen, liggen de woonlasten voor mensen in de verdrukking veel te hoog. Met deze uitspraak stelt de rechter zich aan de kant van speculerend, onnodig slopend en vernielend Nederland. Daar komt bij dat de rechter volkomen voorbijgaat aan de leegstandswet, die eist dat er bij een eventuele ontruiming een toekomstig gebruik hoort te zijn. En zoals telkens maar weer blijkt, is ‘eigendom’ nog geen gebruik. Let eens op wat er allemaal leeg staat! Gruwel en huiver bij onderstaande artikeltjes in afwachting van de tegenreaktie vanuit Nijmegen en de rest van het land (?):

‘Sociaal tintje’ kraken passé

Door onze verslaggever ARNHEM – Volgens de rechtbank in Arnhem kan een eigenaar van een pand dat is gekraakt via kort geding een ontruiming eisen zonder dat er concrete plannen zijn voor het pand. Het feit dat er zonder toestemming van de eigenaar in het pand gewoond wordt, geldt als spoedeisende reden die een kortgeding rechtvaardigt. Dat bleek gisteren bij de behandeling van een kortgeding over een kraakpand in de Schependomlaan in Nijmegen-West. Volgens de Arnhemse rechtbank is het ‘sociale tintje’ dat vroeger aan een kraakactie zat verledentijd en geldt nu vooral het feit dat door een kraakactie iemands eigendomsrecht wordt aangetast. Bij een aantal andere rechtbanken geldt dat een gekraakt pand alleen maar ontruimd mag worden als een eigenaar bijvoorbeeld al een vergunning heeft voor sloop of verbouw.

RECHTER SOEPEL: KRAKERS SNELLER UIT PAND

Door onze verslaggever NIJMEGEN – Wie krakers via een kort geding uit zijn huis wil zetten, heeft daarvoor geen spoedeisend belang meer nodig en kan dat veel sneller doen dan vaak wordt gedacht. Het feit dat anderen onrechtmatig gebruik maken van iets wat in jouw bezit is, is namelijk spoedeisend genoeg om ontruiming te eisen. Dat betoogde rechter J. van Oostveen van de Arnhemse rechtbank gisteren, bij de behandeling van een kort geding tegen krakers van een boerderij aan de Schependomlaan in Nijmegen-West.

Volgens Van Oostveen is het ‘sociaal tintje’ dat in het verleden aan het kraken zat – in tijden van woningnood werd door kraakacties leegstand aan de kaak gesteld – er inmiddels vanaf. Sterker nog: eigenaar W. van Leur van de boerderij aan de Schependomlaan had misschien wel veel eerder naar de rechtbank moeten komen om ontruiming te eisen. En daarmee niet een half jaar moeten wachten. “Want u zou verweten kunnen worden dat u een half jaar heeft stilgezeten.” Van Leur heeft een half jaar gewacht met een kort geding tegen de krakers, tot het moment dat hij een vergunning had om de oude boerderij te mogen slopen. Van Leur wil er vier eengezinswoningen en drie villa’s bouwen en heeft daar inmiddels een bouwvergunning voor aangevraagd, nadat hem begin maart een sloopvergpnning werd verleend. De boerderij werd in oktober vorig jaar gekraakt om sloop van het volgens de krakers monumentale pand te voorkomen. Ook de Vereniging dorpsbelang Hees en Numaga hebben zich tegen de sloop verzet, maar de monumentencommissie vond de boerderij niet de moeite van het behouden waard. Omdat Van Leur nu snel met de sloop wil beginnen, spande hij een kort geding aan om de krakers er uit te kunnen zetten. Rechter Van Oostveen zal vermoedelijk volgende week definitief toestemming geven voor de uitzetting van de krakers, maar gaf gisteren al een schot voor de boeg. En wel door te stellen dat wat hem betreft Van Leur zonder meer een ‘spoedeisend belang’ heeft om de krakers uit het pand te zetten, simpelweg omdat hij eigenaar is en de krakers nooit toestemming heeft gegeven dat eigendom te bewonen.

Volgens L. Seveke, die opkomt voor de belangen van krakers in Nijmegen, past die uitspraak van de rechter geheel in de opvatting van de rechtbank in Arnhem. “Het is heel duidelijk dat er in Arnhem geen fatsoenlijke afweging meer gemaakt wordt.” Hij kent heel wat voorbeelden waarbij de rechtbank tot ontruiming besliste omdat een gebouw snel ergens anders voor nodig was, waarna hetzelfde gebouw vervolgens nog maanden leeg stond. Zoals het gebouwtje op het terrein van de voormalige Limos-kazeme dat van de rechtbank ontruimd moest worden. “Daar zit nu nog niks in. In het al tijden geleden ontruimde Spiegelhuis in de Molenstraat zouden appartementen komen, maar ook daar is nog niks gedaan.” Seveke is het er zonder meer mee eens dat het eigendomsrecht reden is om het krakers te verbieden nog langer in een pand te verblijven. Toestemming voor een ontruiming op die grond zou echter via een normale gerechterlijke procedure moeten verlopen, en niet via een versnelde zoals een kort geding. “Want dan ga je voorbij aan de ernst van het spoedeisend belang. Maar in Arnhem nemen ze die hobbel erg makkelijk.” Ook advocaat W. Kampschreur van Van Leur verbaasde zich gisteren over de opstelling van de Arnhemse rechtbank. Hij verwacht dat het consequenties zal hebben voor toekomstige of nog lopende kraakacties: krakers kunnen dankzij de soepele houding van de rechtbank veel sneller uit panden gezet worden.

squamb