Ravage

 Ravage


Gepubliceerd in actieblad Ravage van 8 januari 1999

KRAAK MAAR RAAK

Kraaknieuws voor deze rubriek kun je faxen, doorbellen of mailen naar Ravage of naar de redactie van deze rubriek die zich heeft genesteld op het SPOK-kantoor: Tel/fax 020-6206826, e-mail speculan [at] dds [dot] nl, Spuistraat 5 1012 SP Amsterdam.

AMSTERDAM xxx Op 24 december was het weer zover. Het doel was uiteraard de Dikke Daan in de Daniel Stalpertstraat, die nu voor de vierde keer gekraakt werd. Kraakgroep de Pijp wist enkele mensen zo gek te krijgen een stormram van 150 kilo te laten tillen. De bordkartonnen voordeur was hier niet tegen opgewassen. Dezelfde avond werd er een waterwerper en peleton ME ingezet dat werd verwelkomd met verfbommen en flessen. De krakers hebben ‘m uiteindelijk gepiept. Over de beweegredenen van de herkraak moeten wij helaas in het duister tasten, omdat men alleen nog maar persberichten naar De Telegraaf stuurt xxx Zondag 3 januari werden er, onder aanmoediging van de overburen, enkele etages tegenover buro Balistraat gekraakt. De politie ‘had de krakers zien lopen en dacht wel dat er zoiets zou gebeuren’. De Marokkaanse jeugd in de omgeving had de dienders al nette manieren bijgebracht waardoor ze handtam waren xxx Op dezelfde dag werden ook de pandjes aan de Gasthuismolensteeg en de Herengracht 243a voor de derde keer gekraakt. De laatste ontruiming vond in 1994 plaats. Vorig jaar had bouwbedrijf Krot-Boers de pandjes in handen gekregen, maar die toonde geen belangstelling om er iets mee te doen. De ME kwam ook even kijken maar kreeg de melding dat het allemaal al rond was en verdwaalde daarna in de stad.

BARNEVELD xxx De kraakgroep in Barneveld, het Jan van Schaffelaarkommando, heeft alweer successen geboekt. Bij de tweede kraak in het bestaan van de kraakgroep meldde de politie dat ze over wilde gaan tot ontruiming. Na korte tijd bleek het tegenovergestelde te gebeuren; de gemeente ging gedeeltelijk in op de eisen van de kraakgroep en zal overgaan tot het schrappen van de gemeentelijke anti-kraakwet (APV). Hoewel er al langere tijd jurisprudentie bestaat tegen de APV oude stijl en genoeg argumenten tegen de APV nieuwe stijl, bleven in de meeste gemeenten de APV’s bestaan. De huurder van de begane grond van het gekraakte pand aan de Jan van Schaffelaarstraat, M&S mode (vertegenwoordigd in de meeste steden, let dus op wat er gebeuren gaat!), is gemachtigd om een leegstandswetprocedure tegen de krakers te beginnen. Voor meer informatie, bijvoorbeeld als je wilt kraken in de regio, kan je terecht bij Infotheek Scherven, tel/fax 0342-420465, postbus 168, 3770 AD Barneveld, woensdag van 19.30-22.00u, Nieuwstraat 29 in Barneveld.

GRONINGEN xxx In de Van Schendelstraat werd op 19 december weer een leuk pandje gekraakt. Het gaat om een oude ambulancekazerne. Best wel groot. Gemeente zegt het pand te hebben gekocht en wil het in januari gaan verbouwen. Na enig onderzoek blijkt inmiddels dat de gemeente nog geen eigenaar is. Bovendien zal bij een eventuele verbouwing ook een bodemsanering moeten plaatsvinden. Daar is vast nog geen vergunning voor verkregen.

LEIDEN xxx Op 27 december werd er in Leiden een pand gekraakt aan de Nieuwsteeg 45. Eigenaar Niersman BV heeft in het verleden het adres laten veranderen in Rapenburg 124 omdat dit duurder klonk. Kort na de kraak kwam de eigenaar langs en duwde zijn hoofd door het glas om te vertellen dat ‘dat kraken echt niet kon’. Voordat de krakers bekomen waren van dit onverwachte bezoek, werd hij al bloedend afgevoerd. Niersman bouwbedrijf is ook bekend van een voorheen gekraakte school in Zoetermeer die hij via vriendjespolitiek goedkoop zou hebben overgenomen van de Staat.

MAASTRICHT xxx De keramiekfabrikant Mosa had enkele panden laten verwaarlozen aan de Meerssenerweg 318 & 320. Op 27 december maakte de Maastrichtse kraakgroep een einde aan de acht jaar durende leegstand. De pleepottenfabrikant zegt niet geheel te weten wat ze ermee aan moeten en heeft in het overleg met de krakers voornamelijk vragen gesteld.

UTRECHT xxx Naast de turbulente gebeurtenissen in de wijk Lombok (als de revolutie begint, dan is ‘t in Lombok), waar je elders in deze Ravage meer over leest, werd op 28 december het uitgesloopte perceel Herenweg 66 gekraakt xxx Op 4 januari is een gedeelte van het Stork-complex aan de Vleutenseweg gekraakt, zo meldt Springstof deze week. Het gaat hier om de oude Jaffa-villa. De rest van het complex wordt binnenkort gesloopt en gedeeltelijk bewaakt door kraakwachten. De villa is echter monumentaal en moet dus blijven.

VUGHT xxx Dinsdag 29 december is de SP (Socialistische Partij) overgegaan tot een actiekraak van het leegstaande blindeninstituut De Steffenberg. In dit gebouw zouden asielzoekers geplaatst worden, hetgeen voorkomen kan worden als de buurt maar genoeg geld bijelkaar veegt om vervolgens het pand zelf aan te kopen. Het blindeninstitiuut werd via een onderdeel van Ballast Nedam, te weten Dura Bouw, snel doorverkocht aan de negen rijke families. De ING leverde de hypotheek, waarbij de negen families tezamen 6,5 miljoen konden lospeuteren. De ex-voorzitter Rinnooy Kan van de VNO (werkgeversorganisatie) bekleedt zowel functies bij Dura als bij de ING. De SP verliet kort na de kraak het pand waarna enkele kraakwachten weer de rijkelui konden bijstaan bij hun plannen.

ZWOLLE xxx Op 12 december werd er in Zwolle, na de mislukte kraak van een voormalige sportschool, een pandje aan de Kanonsteeg gekraakt dat sinds 1985 in onbruik was geraakt.


terug