Kraakaktie in Oslo tegen woningnood geslaagd

  Kraakaktie in Oslo tegen woningnood geslaagd


Vertaling van een tekst van de homepage van Boligaksjonen 2000. Origineel is te vinden op: http://www.angelfire.com/ok2/boligaksjonen/

Verlaten in 1984 Door woningzoekenden in gebruik genomen

KRAAK!

Voor de Hausmannsgate 28-42, Vestre Elvebakke 10-14 en Brenneriveien 1 werd er op initiatief van de firma F Selmer in 1984 een bestemmingsplanwijziging doorgevoerd. De reden hiervoor was de wens van Selmer A.S. om zijn eigendom beter te kunnen gebruiken als kantoor- en bedrijfsonroerend goed. Alsof Oslo daar al niet genoeg van heeft… Mensen hebben huizen nodig, huizen hebben mensen nodig! Dit is ondertussen 15 jaar geleden. Het gebied staat er leeg, vervallen en verlaten bij. In dit gebied zijn nu nog gewone woningen en studentenhuizen. Ze zijn nog gewoon ingericht maar niet in gebruik. Dit terwijl de studenten in Oslo geen plek kunnen vinden om te wonen. De studentenhuisvesting kan slechts 1 op de 10 studenten een klein hok aanbieden. Selmers konkrete (?) plan is sloop van de panden en deze te vervangen door een gebouw van 4 verdiepingen waarin o.a. een parkeergarage (8000m2) op twee verdiepingen komt. Daarnaast zal een in 1957 geplande vierbaandsweg voor de bestaande bebouwing in de Hausmannsgate worden aangelegd. Dit is fantastisch voor de kinderen van de Møllergata school, wat een uitdaging voor de zes-jarigen.

Deze zaak is een voorbeeld voor het wanbeleid van de huisvestingspolitiek van de gemeente. Rijke ondernemers en huisbazen krijgen voorrand voor een bevolking met gestaag grotere problemen op een op hol geslagen woningmarkt. Wij kraken omdat wij een plek om te wonen nodig hebben en omdat we ons verzet tegen de hedendaagse huisvestingspolitiek, of het gebrek eraan, willen laten zien.

Stortings- tweede kamermelding 49, p 10 gaat hierop in:”In het Noorse huisvestingsbeleid is het hoofddoel dat allen toegang hebben tot een goede woning in een goed woonmilieu.” In dezelfde Stortingsmelding wordt de gemeentelijke rol hierbij omschreven: ” Een belangrijke taak voor de individuele gemeentes is het verdelen van de woningen in de bestaande woningvoorraad en vooral het ervoor zorgen dat huiseigenaren met leegstand dit zullen aanbieden als er druk op de markt is”.

BOLIGAKSJONEN 2000 EIST:

*Dat de gekraakte woningen worden herbestemd tot huurwoningen. *Dat de herinrichtingsplannen uit 1984 weer in de la gelegd worden waar ze 15 jaar in hebben gelegen. Wij verzetten ons ten zeerste dat kantoor- en bedrijfsruimtes de voorkeur hebben zolang Oslo een akkuut gebrek heeft aan woningen! *Dat de al bestaande studentenhuizen terug worden gegeven aan de studenten. *Wij verzetten ons tegen de plannen voor parkeerplaatsen en een vierbaansweg in een dichtbebouwd gebied met twee scholen *Dat de gemeente zijn verantwoordelijkheid neemt door het bouwen van huizen voor zijn bevolking. De situatie op de woningmarkt is onacceptabel.

Verder roept Boligaksjonen 2000 anderen op om de lege panden te kraken als strijdmiddel in de slag voor meer huizen in Oslo

Boligaksjonen. Vertaling: Squat!net