Kraakaktie in Nijmegen tegen Flash Gordon-projekt

  Kraakaktie in Nijmegen tegen Flash Gordon-projekt


kraken in nijmegen: http://squat.net/nijmegen

PERSBERICHT Nijmegen, 4 november 1999

KRAAKACTIE TEGEN FLASH GORDON

Vandaag, op de vijftiende verjaardag van het gekraakte woonwerkpand de Grote Broek, hebben wij twee woningen aan de Kroonstraat in Nijmegen gekraakt. De woningen behoren tot het zogeheten ‘Kroonstraat-blok’ dat, als het aan de gemeente Nijmegen ligt, moet verdwijnen voor het omstreden nieuwbouwproject Flash Gordon. Door middel van deze actie willen we ons steentje bijdragen aan het verzet tegen dat project. Bovendien willen we aangeven dat de enkele jaren gelden gerenoveerde woningen blijvend bewoond moeten worden.

We kraken deze woningen ondermeer na tips uit de buurt over de ongewenste leegstand. Het lijkt erop dat de gemeente leegkomende woningen het liefst leeg laat staan of als wisselwoning in gebruik geeft. Op die manier wordt de buurt onleefbaarder voor de resterende oorspronkelij ke bewoners. Dat zal de gemeente alleen maar goed uitkomen: de bewoners zullen eerder bereid zijn te vertrekken. Behalve deze woningen wil het gemeentebestuur een uit de middel eeuwen stammend weeshuis en de Titus Brandsma-kapel slopen.

De oorspronkelijke bewoners van het ‘Kroonstraat-blok’ voeren al vele jaren actie tegen het Flash Gordon-project. Ze doen dat samen met meer dan honderd andere omwonenden, cul tuurhistorische verenigingen, milieu-organisaties en andere belangenorganisaties en actiegroe pen. Tegen de nieuwbouwplannen lopen voor meer dan honderd mensen en organisaties diverse procedures. Verschillende acties zijn gevoerd: van het ontvoeren van Flash’ maquette uit het Nijmeegse stadhuis tot spandoekacties bij officiële gelegenheden. Van het ‘taarten’ van de verantwoordelijke wethouder tot het inzamelen van (duizenden) handtekeningen en het houden van enquêtes. In augustus werd een middeleeuws (protest-) festival bezocht door meer dan 4000 mensen. Het Nijmeegs regenten-bestuur houdt echter voet bij stuk: Flash Gordonmoet er blijkbaar komen. De enige legitimatie: een partijpolitiek raadsbesluit. En wij ons maar verbazen over die veelbesproken kloof tussen de burger en de politiek?!

Nee hoor. Die kloof is er en wordt alleen maar in de hand gewerkt door dit soort besluiten. Door middel van onze kraakactie willen we bijdragen aan het verzet tegen Flash Gordon. Bovendien hopen we bij te dragen aan het leefbaar en strijdbaar houden van de buurt. En natuurlijk hebben, door de kraakactie, weer een paar mensen een dak boven het hoofd.

Voor nader commentaar kunt u terecht op xx – xxxxxxxx (voor deze gelegenheid); bij geen gehoor eventueel: xxx -xxxxxxx. Voor meer informatie over Flash Gordon en het verzet ertegen: Werkgroep Hessenberg, p/a Daalseweg 30, 6521 GM Nijmegen, 024 – 3237544.

Krakers en kraaksters Nijmegen

PERSBERICHT Nijmegen, 5 november 1999

GEKRAAKTE PANDEN KROONSTRAAT DOOR ME ONTRUIMD

De twee panden die wij gisteren aan de Kroonstraat in Nijmegen hadden gekraakt zijn vandaag rond 17.00 uur ontruimd door de ME. Daarbij is onnodig geweld gebruikt. Eén van ons werd door een ME-er twee maal met de vuist in het gezicht geslagen. Dit gebeurde terwijl slechts lijdelijk verzet werd gepleegd. De woningen zijn door de gemeente meteen na de ontruiming, onder bescherming van de ME dichtgeplankt. Ook een andere woning in het blok – niet gekraakt maar wel leeg – viel dit lot ten deel.

Meteen na onze kraakactie van gisteren, heeft onze advocaat contact gezocht met de officier van justitie (OvJ) in Arnhem, mevrouw Fröberg. Dit gebeurde om te voorkomen dat de woningen al te snel ontruimd zouden worden op grond van artikel 429sexies van het wetboek van strafrecht. Dat artikel stelt het kraken van een woning die korter dan een jaar leegstaat strafbaar. De betreffende woningen stonden twee tot vier maanden leeg. Wij menen echter dat de betreffende regeling niet opgaat voor panden die door de eigenaar bestemd zijn om gesloopt te worden. Voor het ‘Kroonstraat-blok’ zijn op 30 augustus jl de sloopvergunningen afgege ven.

Vandaag is het overleg met de OvJ door ons voortgezet. Zij bleek goed aanspreekbaar. De gemeente had haar laten weten dat de twee woningen wisselwoningen waren en dat één van de woningen binnenkort ook als zodanig in gebruik zou worden gegeven. Wij hebben naar voren gebracht dat wij die ene woning zouden verlaten, als die werkelijk als woning gebruikt zou gaan worden. Aan de andere kant meenden we dat de andere woning niet ontruimd zou moeten worden. De OvJ vond dat niet onredelijk en zou om drie uur nieuw overleg met politie en de gemeente hebben.

Om ongeveer vier uur verschenen er bij de panden medewerkers van de gemeente met platen hout. Zij zeiden dat ze de woningen kwamen dichtplanken. Ze begonnen alvast met een niet- gekraakte woning in het blok. Even later verscheen de politie: de panden moesten ontruimd worden, discussie was niet mogelijk. De OvJ gaf plotseling niet thuis: we moesten ons maar tot de gemeente Nijmegen wenden.

Tegen vijf uur verscheen vervolgens de ME. De deuren van de twee woningen werden inge beukt. Uit een woning werden drie mensen weggedragen, uit de andere vier. De woningen werden vervolgens dichtgeplankt.

We vinden het nogal vreemd dat de OvJ – ondanks het goede overleg dat mogelijk leek – ineens niet meer aanspreekbaar bleek. We vinden het nog vreemder dat de gemeente te bewonen panden dichtplankt. We zien dat als een intimidatie naar de buurt. Het was de bedoeling van onze kraakactie die buurt mee leefbaar te houden. De gemeente lijkt het tegendeel te beogen. Op die manier heeft ze een nieuwe stap richting Flash Gordon gezet.

De door de politie mishandelde persoon zal daarover een schriftelijke klacht indienen. Een poging dat ter plekke te doen werd niet gehonoreerd: de klager moest maar naar het bureau.

Krakers en kraaksters Nijmegen

[squat!net]


Tags: