Het Lüske proces; een tussenuitspraak

  Het Lüske proces; een tussenuitspraak


Op vrijdag 3 september vonnisste de arrondissementsrechtbank Amsterdam in de zaak van de beruchte speculant Lüske. Lüske staat terecht omdat hij in april 1998 een poging tot sloop van het ADM, een gebouw in het westelijk haventerrein ondernam waar tientallen mensen wonen en werken. Hij deed dat terwijl hij wist dat daarin op dat ogenblik mensen sliepen. In een eerdere zitting eiste het OM een gevangenisstraf van 2 jaar en 6 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk.

De Rechtbank verklaarde in haar vonnis de dagvaarding nietig, zodat er een nieuwe zittingsdatum afgesproken is op 13 oktober. De rechtbank kwam tot dit oordeel omdat de wijziging van de ten laste legging opnieuw betekent had moeten worden, en omdat de advokaat van de gedaagde (mr. Spong)gelegenheid had moeten worden geboden met zijn client te overleggen. Een vormfout dus. Dit is vreemd omdat tijdens het eerste proces mr. Spong, de advocaat van Lüske tot drie maal toe had verzocht de zaak te verdagen op grond van deze argumentatie. Drie keer trok de meervoudige kamer zich terug en drie keer verklaarde de kamer dat de wijziging van de ten laste legging geen reden was tot verdagen. Aan de andere kant is de kamer misschien bevreesd dat Spong/Lüske in hoger beroep sterker zouden kunnen staan indien ze de kamer zouden kunnen betichten van procedurefouten. Hoger beroep zal Spong zeker aantekenen indien Lüske veroordeelt wordt tot gevangenisstraf. De Officier van Justitie (mevr. Zijlstra) blijft bij haar eis, 2 jaar cel en 6 maanden voorwaardelijk.

Voor meer informatie over Het ADM mail: triplex [at] xs4all [dot] nl

[squat!net]