Grote Broek in Nijmegen bestaat 15 jaar

  Grote Broek in Nijmegen bestaat 15 jaar


Onderstaande komt van: http://www.stelling.nl/kleintje

Tussen verleden en verzet

De Grote Broek, gekraakt op 4 november 1984, bestaat vijftien jaar! En heeft zich in die tijd ontwikkeld tot een actief sociaal-politiek en cultureel centrum in Nijmegen. Behalve woonruimte aan een aantal mensen biedt “de Broek” op dit moment ruimte aan diverse activiteiten, zoals het politiek kafé de Klinker, de muziek-oefenruimte, boekwinkel Assata, de sportzaal, een voedselcoöperatie en de alternatieve bibliotheek. Door de jaren heen is de Broek altijd verbonden geweest met activiteiten voor een leefbare, solidaire stad. Sinds enige tijd wordt vanuit het pand dan ook de strijd tegen Flash Gordon en voor een betere invulling van de Hessenberg ondersteund. Zo werd er meegedaan aan de actiedag voor een leefbare stad in september 1997, onderzochten enqueteurs voor de Stichting Openbaarheid van Bestuur medio 1998 de Nijmeegse mening over Flash en het parkeerbeleid, werd het Middeleeuws Festival gesteund en werden er recentelijk spandoekacties gehouden bij de opening van het Poortgebouw en het Valkhofmuseum. Op zaterdag 6 november vindt, ter opening van ons 15e verjaardagsfeest, een conferentie plaats over de toekomstige ontwikkelingen op de Hessenberg. Aanvang 12.00 uur. Meer informatie over Flash Gordon is tijdens de conferentie verkrijgbaar bij de informatiestand van de Werkgroep Hessenberg. De Werkgroep is ook bereikbaar via haar contactadres: Daalseweg 30, 6521 GM Nijmegen (024.3237544). Giften ter ondersteuning van hun werk zijn van harte welkom op giro 4294718 t.n.v. ‘de Broeikas’, o.v.v. Hessenberg. De beste steun voor de Hessenberg blijft natuurlijk het zèlf actief worden…

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 337, 22 oktober 1999

kleintje