gezinskraak in Haarlem

  gezinskraak in Haarlem


Moeder met vier kinderen kraakt woning in de Leidse buurt. Vanochtend heeft een moeder met vier kinderen, geholpen door medewerkers van het huisvestingsspreekuur van stichting Release en buurtbewoners, een woning in de Leidse buurt gekraakt De woning stond al anderhalf jaar leeg. De vrouw was na een verblijf van 14 jaar in Ierland noodgedwongen teruggekeerd naar Nederland aangezien haar man verslavingsproblemen had, en dit niet meer vol te houden was.

Momenteel wordt de vrouw door familie in de Leidse buurt opgevangen. De buurt waar zij is geboren en opgegroeid. Ze wonen hier nu met zeven personen in een klein huis. Door deze onhoudbare situatie en de problemen uit het verleden heeft zij samen met een van haar kinderen hulp moeten zoeken bij het RIAGG. Daarnaast is de vrouw diverse hulpverleningsinstanties af gelopen die haar echter niet hebben kunnen helpen. Ook bij de afdeling huisvesting en via de woningkrant werd zij niet geholpen; door haar leeftijd komt ze de komende jaren niet in aanmerking voor woonruimte (ze is 34 terwijl de leeftijdscategorie tot en met 39 loopt).

Momenteel proberen het maatschappelijk werk en het opbouwwerk van de Leidse buurt een oplossing voor haar te vinden. Vooralsnog heeft dit nog niet tot resultaat geleid en zij zag dan ook geen andere mogelijkheid dan de leegstaande woning te kraken. Dit biedt echter geen structurele oplossing, het is noodzakelijk dat de gemeente Haarlem vanuit haar verantwoordelijkheid hier zo snel mogelijk voor zorg draagt.

Werkgroep Huisvesting

Stichting Release Haarlem

realease


Tags: