flex ontruimd

  flex ontruimd


PERSBERICHT FLEX weer ontruimd voor leegstand?!

Op zondag 6 juni ’99 werd de FLEX (6 panden op de hoek van de Willemsparkweg en de Van Baerlestraat) herkraakt. Deze panden werden op 17 november 1998 ontruimd omdat de eigenaar er luxe appartementen wilde gaan bouwen. Na de ontruiming werden de panden compleet uitgesloopt, waarna er niets meer gebeurde. In het ontruimingsvonnis staat dat er een termijn van zes maanden wordt gesteld waarbinnen de panden niet gekraakt mogen worden. Wanneer de eigenaar in deze periode geen werkzaamheden verricht, moet worden aangenomen dat hij geen spoedeisend belang bij ontruiming had. Woensdag 7 juli diende er een kort geding tegen de staat, wat was aangespannen door de bewoners. In eerste instantie was de zitting gepland op 6 augustus. Echter de officier van justitie wilde hier niet op wachten. Ook nam zij niet de moeite om in te gaan op de verschillende brieven die de advocaat van de bewoners haar stuurde. De verhoudingen tussen de advocatuur en het openbaar ministerie zijn hierdoor niet bepaald verbeterd. Tijdens de zitting stelde de landsadvocaat dat er grote haast gemaakt moest worden omdat de eigenaar snel aan het werk wil in het pand. Hij vroeg daarom de president (mr. R.C. Gisolf) om zo snel mogelijk uitspraak te doen Volgens de bewoners is dit vooral ingegeven door het feit dat er 12 of 13 juli verschillende panden in Amsterdam ontruimd zullen worden. Blijkbaar was de zaak al rond voordat de zitting had plaatsgevonden. Het openbaar ministerie wil geen contact met de advocaat van de bewoners. Vervolgens wordt de voorgestelde datum van 6 augustus geweigerd en kan het kort geding alleen nog plaatsvinden op 7 juli. De President doet op 9 juli uitspraak, zodat er op 12 of 13 juli ontruimd kan worden. In het vonnis wordt nauwelijks ingegaan op de argumenten van de bewoners, er staan zelfs onwaarheden in. Al met al een prachtig staaltje van klasse justitie. Het openbaar ministerie laat zich weer eens voor het karretje van een eigenaar spannen en zelfs de rechtbankpresident doet een duit in het zakje door binnen 2 dagen een uitspraak te doen die slechts gefundeerd is op een deel van de feiten. De bewoners zullen dan ook niet vrijwillig vertrekken, maar zich met alle middelen verzetten tegen een ontruiming. Vooral omdat na de ontruiming hoogstwaarschijnlijk weer leegstand zal ontstaan. NO PASARAN> De Bewoners van de FLEX>

squamb