BLUNDER VAN GEMEENTE LEIDT TOT LEEGSTAND

 BLUNDER VAN GEMEENTE LEIDT TOT LEEGSTAND


[Nederlands] Amsterdam/Pijp – nasleep Dikke Daan: ex-eigenaar Poolman blijkt een leugenaar en heeft het pand verkocht.

Amsterdam, 8 maart 1999

Persbericht

 BLUNDER VAN GEMEENTE LEIDT TOT LEEGSTAND

Het voormalige kraakpand de ‘Dikke Daan’ is donderdag 4 maart voor ruim acht ton verkocht aan een Ierse firma. Binnen vijf minuten is het pand voor een onbekend bedrag doorverkocht. Nu staat definitief vast dat de oude eigenaren met onjuiste verklaringen een ontruimingsvonnis voor elkaar hebben gekregen. De gemeente wilde in november niet wachten op nog lopende rechtszaken. De woningen staan inmiddels sinds 17 november, bijna vier maanden, leeg.

Door het niet adekwaat optreden van de gemeente dreigen 16 betaalbare huurwoningen in de D. Stalpertstraat in de Pijp te verdwijnen. De nieuwe eigenaar wil de huurwoningen samenvoegen en omzetten in 10 koopappartementen. De woningen zijn na ontruiming volledig gesloopt zonder vergunningen. Onder andere de muren tussen woningen zijn weggehaald en vloerdelen zijn verwijderd. Stadsdeel de Pijp tolereert dit, omdat zij de werkzaamheden aanmerken als herstelwerkzaamheden. Al anderhalve maand voor ontruiming schreef de notaris van de oude eigenaar echter dan in het pand 10 koopappartementen zouden worden gerealiseerd.

 ONWARE VERKLARINGEN

De gemeente is voor de ontruiming diverse malen verzocht om uitstel van ontruiming, omdat nog rechtszaken van de krakers liepen. Toen was al duidelijk dat de oude eigenaar door het afleggen van onware verklaringen een ontruimingsvonnis had verkregen. Het pand was namelijk gesplitst in 10 appartementsrechten en de notaris had verklaard dat de eigenaar voornemens was deze te verkopen.

De aannemer verklaarde echter schriftelijk dat hij na ontruiming ononderbroken aan de slag zou gaan met het opknappen van 16 huurwoningen. De oude eigenaar beweerde de woningen daarna gewoon te zullen verhuren. Bij monde van zijn advokaat heeft hij dit volgehouden tot begin december. Tegelijkertijd werd binnen drie weken na ontruiming al overleg gevoerd met het stadsdeel over de realisatie van de 10 koopappartementen.

Het stadsdeel heeft ten behoeve van het ontruimingsvonnis verklaard dat geen vergunningen nodig waren voor de zogenaamde herstelwerkzaamheden.

Ten slotte had de eigenaar een anonieme geldschieter die 2,5 ton op de rekening van de eigenaar had gestort om het pand op te knappen en te verhuren. Dat stond althans in de anonieme overeenkomst tussen de eigenaar en de anonieme geldschieter.

 ONTERECHTE ONTRUIMING

De huurdersvereniging heeft tot het laatste moment geprobeerd om de gemeente te overtuigen van de onjuistheid van een vroegtijdige ontruiming. De gemeente heeft het pand in totaal vier keer ontruimd met grootschalige ME-inzet en waterwerper. Dit had kunnen worden voorkomen. Het heeft onnodig veel geld gekost en veel onrust in de wijk veroorzaakt. Op deze wijze heeft de gemeente de eigenaar een handje geholpen. De eigenaar had voordat de woningen gekraakt werden diverse huurders uit hun woningen gepest. Door over te gaan tot vroegtijdige ontruiming heeft de gemeente dit wangedrag beloond.

Toen de woningen eenmaal ontruimd waren, hadden de krakers volgens de rechter geen aantoonbaar belang meer. Door het overheidsoptreden is dus tegengehouden dat een rechter zich inhoudelijk heeft kunnen uitspreken over de zaak.

De gemeente heeft ook een huurwoning laten ontruimen, waarvoor geen ontruimingsvonnis aanwezig is.

 DE VERKOOP

Op donderdag 4 maart is het pand verkocht voor 815.000 gulden aan Moorhen Developments Limited, gevestigd in Dublin. Vijf minuten later wordt het pand alweer doorverkocht aan Nico Donker. Het bedrag dat met deze transactie is gemoeid staat merkwaardig genoeg niet in het koopcontract.


terug