Amsterdam: De Mobiele Eenheid ontruimd uit Gedempt Hamerkanaal 86

Op vrijdag 1 verliet de Mobiele Eenheid het pand op Gedempt Hamerkanaal 86/Spijkerkade 2, opvolgend aan het ontruimingsvonnis van de civielrechtelijke procedure. Hiermee zijn zes mensen thuisloos geraakt en heeft Amsterdam wederom een niet-commercieel sociaal centrum verloren.

Het originele ontruimingsvonnis was gemaakt op basis van de veronderstelde plannen van de eigenaar om te starten met renovatiewerkzaamheden aan het pand ten behoeve van de bouw van een hotel.

Hoewel de eigenaar een hotelvergunning heeft uit 2013 – van voor de afkondiging van een hotelstop in Amsterdam – heeft hij sindsdien geen verdere stappen ondernomen, ook liet hij in de rechtbank geen enkel concreet plan of contract zien dat blijk gaf van en voornemen dit te gaan doen. De Mobiele Eenheid trok hieruit de conclusie dat de eigenaar al meer dan 12 jaar speculeert met het ontroerend goed, waarin na de laatste kraak in 2006 het pand grotendeels leeg stond.

De Mobiele Eenheid beargumenteerd dat het de ware intentie van de eigenaar is om te wachten op het aankomende Gemeentelijk ontwikkelingsplan voor het Hamerkwartier in 2020, in dit plan wordt het gebied grotendeels herontwikkeld voor huisvesting. De eigenaar zal tegen die tijd zijn ontroerend goed verkopen tegen de hogere grondwaarde van een hotel, hiermee heeft hij voor eigen gewin ingespeeld op het systeem en gaat het ten koste van de stad.

Dit is een verhaal van vastgoedspeculatie dat zich al talloze malen heeft afgespeeld in Amsterdam. Het is een verhaal dat door de stadsautoriteiten, waaronder de rechterlijke macht, actief is aangemoedigd.

De rechter heeft op 20 november geoordeeld dat de krakers op 1 februari 2019 het pand moesten verlaten, verwijzend naar een willekeurige datum waarop de eigenaar zei dat hij met de renovatie zou beginnen.

In de periode tussen dit vonnis en de ontruimingsdatum heeft de Mobiele Eenheid ambtenaren benaderd om deze zaak nader te onderzoeken op het vermoeden dat de eigenaar met het vastgoed speculeert en dat er helemaal geen concreet plan voor de bouw van een hotel bestaat. Wat dus in strijd zou zijn met het vermeende stadsbeleid niet te ontruimen voor leegstand.

Wethouder van Amsterdam, Marieke van Doorninck, heeft een reactie opgesteld op de vragen van verschillende raadsleden die direct indruisen tegen de claims die de eigenaar in de rechtbank heeft gemaakt. Deze brief maakte duidelijk dat de bouw van het hotel zich nog in de onderhandelingsfase bevond en niet in lijn is met de toekomstige ontwikkelingsplannen van het gebied. De brief bracht ook het feit onder de aandacht dat de eigenaar, sinds het vonnis, heeft geprobeerd zijn hotelvergunning te ‘ruilen’ met andere ondernemers in het gebied.

Deze brief maakte het voor de Mobiele Eenheid mogelijk om de rechtzaak te heropenen op basis van de nieuwe informatie die aan het licht was gekomen. Echter, toen dit in de rechtbank gepresenteerd werd bracht de eigenaar een nieuw plan naar voren, wederom zonder concrete basis, om de ruimte tijdelijk te verhuren als ‘congreshal’ totdat zijn hotelplan wordt uitgevoerd.

De rechter heeft wederom de kant gekozen van de eigenaar. Het ultimatum van 1 februari bleef staan.

De Mobiele Eenheid heeft het pand in veel betere staat achtergelaten dan dat het aangetroffen was.

De Mobiele Eenheid is ontruimd voor leegstand.

Deze uitkomst is de nieuwe norm in Amsterdam. De vrije heerschappij van speculanten, door de stadsautoriteiten toegestaan om gebouwen leeg te laten staan, onderdrukt niet alleen krakers. Het is ook de oorzaak van de steeds onzekerder wordende en onbetaalbare woonsituatie in de stad.

De Mobiele Eenheid is solidair met iedereen die lijdt onder, en strijd tegen, de overname van Amsterdam door kapitalistische belangen. Wij zetten het gevecht voort.

Mobiele Eenheid
https://squ.at/r/6cza
https://mobiele-eenheid.org/


Een paar kraakpanden in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL/type/squat
Groepen (sociaal centrum, collectief, kraakpand) in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL
Evenementen in Nederland: https://radar.squat.net/nl/events/country/NL


https://mobiele-eenheid.org/updates/