Amsterdam: De Mobiele Eenheid gaat naar de rechtbank!

Kraakcollectief De Mobiele Eenheid heeft drie weken geleden het pand Gedempt Hamerkanaal 86, Spijkerkade 2 gekraakt. Als reactie op de commercialisering, massatoerisme, precaire woningmarkt en vastgoedgeweld in de stad, zijn wij hier een sociaal non-commercieel centrum gestart met een programma van activiteiten. Slechts enkele weken na de bezetting van het pand dreigt nu reeds het eind. De eigenaar is na een aantal felle bedreigingen jegens het collectief naar de rechter gestapt, omdat hij voornemens zou zijn het pand tot hotel om te bouwen.

Echter, loopt Amsterdam vol met hotels en toeristen. Van de hotelstop die het vorige college afkondigde is tot op heden weinig te merken. De eigenaar, een diamanthandelaar en speculant, weet ook dat echte diamanten tegenwoordig twee benen hebben, via Schiphol binnenkomen en rolkoffertjes voorttrekken.

Daarnaast betwijfelt de Mobiele Eenheid de realiseerbaarheid van dit bestemmingsplan. In 2006 is het pand al eens gekraakt en ook toen verhaalde de eigenaar zich op eenzelfde plan voor een hotel. Hoewel hij in 2013 reedmsterdams een omgevingsvergunning voor de bouw van een hotel gekregen heeft, is er sindsdien weinig gebeurd. Het grootste gedeelte van het pand staat al jaren leeg.
In de aankomende jaren zal rondom het Gedempt Hamerkanaal, waar thans nog een bedrijventerrein is, een nieuwbouwwijk verrijzen. In het totaal zullen er 6.500 woningen gebouwd worden. De waarde van de grond zal in deze jaren sterk toenemen. Op basis van deze feiten vermoeden wij, dat hij het oprukken van de nieuwbouwwijk afwacht en zal proberen zijn grond inclusief omgevingsvergunning voor hotel, duur te verkopen.

Zodoende lijkt dit een zaak van langdurige leegstand wegens vastgoedspeculatie, in plaats van een werkelijk bestemmingsplan voor dit pand op korte termijn. Dit vinden wij als collectief erg kwalijk binnen het huidige stadsklimaat van woningnood en escalerende huurprijzen. Leegstand zou aangepakt moeten worden door de gemeente. Die is immers sinds 1 oktober 2010 via de wet ‘’kraken en leegstand’’ gemachtigd om middels boetes aanhoudende leegstand tegen te gaan. De wet wordt maar half gebruikt. Wel voor het ontruimen van krakers maar niet voor het tegengaan van leegstand.

Leegstand is dus nog steeds een ongelofelijk weid verspreidde realiteit. Daarom hebben wij als collectief besloten om de rechtszaak vandaag, op dinsdag 6 november, aan te gaan en het gebouw als niet-commercieel, horizontaal sociaal centrum en woonruimte voor mensen zonder huisvesting te blijven gebruiken.

Wij wijken niet voor hotels, grondspeculatie of anti-kraak!

Update: Uitslag komt 20 november.

https://squ.at/r/6e12

Mobiele Eenheid
Gedempt Hamerkanaal 86
1021 KR Amsterdam
info [at] mobiele-eenheid [dot] org
https://squ.at/r/6cza
https://mobiele-eenheid.org/

Een paar kraakpanden in Amsterdam: https://radar.squat.net/nl/groups/city/amsterdam/type/squat
Groepen (sociaal centrum, collectief, kraakpand) in Amsterdam: https://radar.squat.net/nl/groups/city/amsterdam
Evenementen in Amsterdam: https://radar.squat.net/nl/events/city/Amsterdam