Amsterdam: Da Costastraat 35 gekraakt

Zaterdag 7 mei hebben wij de begane grond van Da Costastraat 35 gekraakt.

De voornaamste reden waarom wij over zijn gegaan tot het kraken van deze woning is om onszelf van woonruimte te voorzien, maar daarnaast zijn er nog een aantal punten die wij aan willen kaarten.

Wij maken ons namelijk grote zorgen over het verdwijnen van de sociale woningvoorraad. In Oud-West bestaat nog maar 31% van de woningvoorraad uit sociale huur. Twee jaar geleden was dat nog 33%. Een voorgesteld verbod op de verkoop van sociale huurwoningen in delen van de stad waar de sociale huur minder dan 35% is hebben de Amsterdamse woningbouwcorporaties (samen met de gemeente) geblokkeerd.

Dit is echter geen recente ontwikkeling, maar iets wat al vele jaren door de stad wordt geaccepteerd of zelfs aangemoedigd. Zo is er in de Jan Pieter Heijestraat al 6 jaar een braakliggend terrein, waar vele sociale huurwoningen gesloopt zijn. De plannen zijn om hier een hotel te realiseren. De bewoners van Oud-West hebben echter helemaal niks aan nog een hotel, meer betaalbare woningen zijn er nodig! Zeker in Oud-West, waar relatief veel huurwoningen in particuliere handen zijn, is dit een probleem. Zodra zo’n sociale huurwoning vrij komt, wordt die in de vrije sector verhuurd.

In Nederland verdwijnen elke dag 119 sociale huurwoningen.

De afgelopen jaren wordt de buurt steeds harder getroffen door gentrificatie. Met vuile marketingtruukjes als het ‘Hallenkwartier’ wordt de wijk verkocht en onbetaalbaar voor de bewoner die wat krapper bij kas zit. De stad wordt steeds meer een soort pretpark voor toeristen waar de bewoners op de laatste plaats komen.

Deze etage stond al sinds april 2015 leeg. De eigenaar is Exploitatiemaatschappij Adriana BV. Dit is één van de vele BV’tjes van Van Zijl.