Utrecht: Acht woningen gekraakt in Kanaleneiland

20160416_Utrecht_Eight_apartment_flats_squatted_on_KanaleneilandAfgelopen week zijn er acht woningen gekraakt in Kanaleneiland. Deze woningen, gelegen in het blok eiland 8, zijn eigendom van de gemeente en worden beheerd door Mitros & Portaal die er vrijsector huur en koop woningen van willen maken.
De krakers zijn het niet eens met de manier waarop de huurders worden behandeld en tegen de gentrificatie van van de stad.
Zo waren er in dit blok ooit 224 sociale huur woningen, deze huurders moesten vertrekken omdat de woningen na lang achterstallig onderhoud rijp zouden zijn voor de sloop. Deze plannen maken deel uit van de grootschalige gentrificatie die in de stad Utrecht (en de rest van de Nederlanden) plaatsvindt.
Tijdelijk werd er door Portaal en Mitros huurders in gezet op basis van de leegstandswet, die schriftelijk beloofd werden er tot de sloop te mogen blijven wonen.
Zo is het project Eiland 8 ontstaan, uitgevoerd door Wolf Huisvestingsgroep en Sophies Kunstprojecten.
Uiteindelijk bleek er toch geen geld vanuit de gemeente te zijn om hier nieuwbouw te plaatsen en is het in handen gekomen van de Zwitsers-Quatarese vermogensbeheerder Aventicum, die het door bouwbedrijf Heijmans grondig laat renoveren. Dit om er vervolgens gedeeltelijk verkoop en gedeeltelijk vrijsector huur van gaat maken.
De eerste flat is inmiddels af en de eerste nieuwe huurders zijn er al ingetrokken. Het kan echter nog wel lange tijd duren voordat ze bij het laatste blok zijn aangekomen. Dit blijkt ondermeer doordat de woningbouwcorporaties nu FMT (een ander anti-kraak bedrijf) ingehuurd hebben om de gebouwen aan de laatste twee straten te “bewaken”.
Volgens de krakers is dit een smerig spelletje dat Mitros en Portaal speelt, puur ten behoeve winst te maken, in een tijd dat er steeds meer sociale huurwoningen verdwijnen. Ook worden huurders via schimmige huurcontractjes aan het lijntje gehouden. Zo konden de huurders die hier via Wolf hebben gewoond bijvoorbeeld niet meer via FMT (het nieuwe anti-kraakbedrijf) komen wonen, aangezien iemand het recht heeft op een gewoon huurcontract met de adequate woonrechten wanneer men ergens langer dan vijf jaar woont.
De krakers vinden dit belachelijk; niet alleen de oorspronkelijke bewoners van de sociale huurwoningen zijn hier de dupe van gentrificatie, maar ook de de vorige bewoners van Eiland 8, worden hiermee flink genaaid. Kanaleneiland is maar een van de vele voorbeelden in Utrecht en andere steden in Nederland (Europa en de hele wereld) waar gentrificatie alles behalve “vernieuwd”, maar mensen voor corporatieve winstmaking en de afbreuk van hun rechten regelrecht de stad uitdrijft.

Bron: https://www.indymedia.nl/node/32980

Update 18/04/2016 – 13:36
Ooverigens was de tijdelijk huurders van eiland 8 (in het huurcontract) beloofd dat zij tot de sloop zouden mogen blijven. Maar als zij aangaven langer te willen blijven, zijn deze tijdelijke huurders geattedeerd op rechtzaken en boetes van 500 euro per dag die zij langer zouden verblijven. Als reden dat deze tijdelijke huurders niet zouden kunnen blijven werd verwezen naar het verlopen van de vergunning (1 april 2016) voor tijdelijke verhuur. op bureaucratische wijzen word er dus door de gemeente aan meegewerkt dat de bewooners daar geen normale rechten als huurders kunnen krijgen. In de buurtbrief die door Jesse Flinke directeur GEM Kanaleneiland C.V. KvK nr. 8189 224 24 is verstuurd word aangegeven dat het plan is op zijn vroegst in oktober 2016 te beginnen met renovatie werkzaamheden. ook staat hierin dat de overige woningen wegens de kraak nu zo snel mogelijk in gebruik genomen gaan worden en de momenteel niet bewoonbare woningen zijn voorzien van een stalen deur om kraken te voorkomen.