Amsterdam: Nieuw buurtcentrum De Olifant bedreigt met ontruiming

Op 26 juli is er in de Eerste van Swindenstraat 391 in Amsterdam een commerciele ruimte, die leeggelaten werd door vastgoedspeculanten, gekraakt met het idee om deze lege huls te transformeren in een sociale- en gemeenschapsruimte: De Olifant.
De ruimte werd beheerd door Van Maarschaalkerwaart, een makelaar die bekend staat om het lang leeg laten staan van panden, om zo meer winst te maken door te speculeren op de vastgoedmarkt.

Dit is een wijdverspreide trend onder woning corporaties, die bijdragen aan de gentrificatie in de Dapperbuurt, waarbij kleine bedrijven en families met lage inkomens uit de buurt worden verjaagd door renteverhogingen, achterstallig onderhoud en op andere manieren. Dit uit zich in de de afbraak van gemeenschappelijke en culturele ruimtes, maar ook verhoogt het de druk op kleine bedrijven en dreigt hen met sluiting.

Dit aspect van het zogenoemde gentrificatie-process heeft zich geuit in de sluiting van twee buurtcentra in de Dapperbuurt als gevolg van corporaties zoals DeKey die huur verhogen totdat deze onbetaalbaar wordt zodat zij de panden weer kunnen verkopen aan woningspeculanten, hipster cafes, en winkelketens.

De Olifant is gekraakt als vorm van protest tegen deze gentrificatie en probeert het proces tegen te gaan door een culturele en politieke ruimte te stichten. We streven ernaar de ruimte terug te geven aan de gemeenschap en zo de ruimtes die zij is kwijtgeraakt te vervangen. De Olifant is een ruimte waar buurtorganisaties in staat zijn activiteiten te organiseren, waar gratis eten wordt aangeboden aan de gemeenschap, films zullen worden getoond en andere activiteiten zullen worden georganiseerd, door de gemeenschap, voor de gemeenschap.

Helaas wordt de Olifant nu bedreigd met ontruiming. De makelaar heeft een ‘spoedspoed’ ontruiming aangevraagd. Doordat de Olifant een gemeenschappelijke ruimte heeft gecreeerd “waar ieder welkom is” vreest de makelaardij mogelijke financiele gevolgen en wil zij het buurtcentrum stoppen voordat deze degelijk van de grond heeft kunnen komen.

Wij willen dit project voortzetten, maar vanwege juridische intimidatie en legale gevolgen is de toekomst van de Olifant als buurtcentrum erg onzeker. Wat ons kan helpen is de steun van jullie, de buurt, die laat zien dat een open en vrije ruimte voor iedereen een betere aanwinst is voor de buurt van leegstand en gentrificatie.

Steun onze strijd en teken de petitie!

http://www.petities24.com/behoud_buurtcentrum_de_olifant_-_save_the_elephant_social_centre

Bron: https://www.indymedia.nl/node/29035