Amsterdam: Geen ontruiming van de Tabakspanden!

20150314_Amsterdam_demo_Geen_ontruiming_van_de_TabakspandenKom zaterdag 14 maart om 14 uur naar de Spuistraat
Neem een hark mee.
We willen geen aangeharkte stad.
We willen een vrije en dynamische stad.

In ijltempo is de stad Amsterdam aan het vercommercialiseren. Het centrum wordt meer en meer een plek zonder kleur en leefbaarheid. Hotels, banken, rijken en ladingen toeristen zorgen voor een monocultuur die de stad niet siert en Amsterdam als bruisend centrum van Nederland onttroont.

Een échte stad bestaat bij de gratie van pluriformiteit. Een échte stad krijgt dynamiek en leven door veelzijdigheid aan functies. De stad moet niet alleen geordend zijn, maar vooral ook speels. Geregeld maar ook vrij. Netjes maar ook wild. Immers innovaties en vernieuwing ontstaan juist in het informele circuit. Locaties waar de markt domineert sluiten toeval en spontaniteit uit en daarmee de voedingsbodem voor creativiteit en nieuwe ideeën.

De échte stad heeft plekken nodig die haar zijn becommentarieert zodat ze scherp en vitaal kan blijven. Rafelrandjes in de stad zijn noodzakelijk zodat er vanuit een andere visie dan enkel het kapitaal wordt meegekeken en meegedacht in ontwikkelingen die de stad nodig heeft. Rafelranden maken Amsterdam uniek in de wereld, want massa tentoonstellingenen en evenementen heeft elke
wereldstad.

Dit soort plekken ontstaan in deze tijd niet meer vanzelf. Streef je naar een veelzijdige en interactieve stad dan moet je als gemeente er voor kiezen om betekenisvolle, energieke lokaties juist deel te laten maken van ontwikkelingen en als zodanig er alles aan doen om deze locaties te beschermen en in stand te houden. Een stad die al decennia lang enkel gericht is op aanharken is geen stad en is uiteindelijk ten dode opgeschreven.

In Amsterdam is in de afgelopen decennia een schat aan culturele en dynamische plekken ontstaan. Het heeft Amsterdam het image van de ‘free capital of Europe’ opgeleverd. Helaas is hier de afgelopen jaren flink op ingeteerd. Gelukkig hebben we nog een paar plekken in de stad die juist deze kwaliteiten hebben.

De Tabakspanden in de Spuistraat zijn al 32 jaar een rafelrand in het hart van Amsterdam en zijn een sprekend voorbeeld van een cultuur die artistieke, sociale en politieke waarde toevoegt aan het stadsleven. Via een convenant tussen de gemeente en eigenaar De Key in 2010 en door de vaststelling van de Tabakspanden als sleutelproject in Project 1012 door gemeente is erkent dat de kunstenaars en makers die daar huizen relevant zijn voor de centrumdynamiek.

Dat de panden in slechte staat zijn en dat er wat moet gebeuren snapt iedereen. Het convenant ziet er op toe dat de panden opgeknapt worden en dat in samenspraak met de huidige bewoners plannen zouden worden ontwikkeld voor terugkeer van de culturele en creatieve functies en hun bijdrage aan Amsterdam kunnen voortzetten.

Op woensdag 11 maart heeft het gemeentebestuur zich echter in laten pakken door De Key. De Key wil slopen, bouwen en renoveren en nieuw bouwen, maar heeft de planontwikkeling en zelfs het gesprek met de huidige gebruikers stop gezet, behalve via de rechter. Nu kan iedereen er uit gezet worden. Wij achten de kans groot dat het convenant en ambities van het Project 1012 met voeten getreden wordt en dat Amsterdam het daarmee onmogelijk maakt om op die plek een culturele hotspot van internationale allure te hebben, in ruil voor wat?

In onze optiek wordt hier een foute keuze gemaakt.
De gemeente en De Key hebben het opgegeven, wij niet.

Laat zien dat je kiest voor een nieuwe bloei van de stedelijke cultuur.

Behoud de Tabakspanden voor ondernemende mensen, makers, ambachtslieden, cultuurproducenten, vrije geesten, kunstenaars, en iedereen die vernieuwing brengt aan het stadsleven.

Kom zaterdag om 14.00 naar de Spuistraat en laat je stem horen!

De Culturele stelling van Amsterdam:

1800 Roeden, ADM, Actagebouw, Artkitchen, Bajesdorp, Buurtboerderij, de Hallen, de Heining, de Vlugt, Einde van de Wereld, Fort Vijfhuizen, Frederik Hendrikstraat, Heesterveld, Het Domijn, Het Veem, HW10, Ivko, Kattenbak, Krux, NDSM werf, Nieuw en Meer, OCCII, OT301, Pampus, Plantage Doklaan, Rijkshemelvaart, Ruigoord, Slangenpand, ‘t Blijverdje,
Tetterode, Villa Friekens, Volkskrantgebouw, Zaal 100.

Bron: http://deslang.nl/archieven/event/hark-de-stad-aan-geen-ontruiming-van-de-tabakspanden