Amsterdam: Ontruiming Pieter Vlamingstraat 98

De gebouwen op de Pieter Vlamingstraat 94-96-98 staan al leeg sinds 2008, toen de voormalige huurders er zijn uitgegooid. De sloop van deze, maar ook de aanliggende gebouwen zijn gestart in 2009 behalve Pieter Vlamingstraat 98. Waar de eigenaar van de coffeeshop op de begaande grond weigerde te vertrekken. Het originele plan van De Key was, om na de sloop op deze plekken sociale huurwoningen in te wisselen voor dure luxe appartementen om die vervolgens in de vrije sector te verhuren. De buurt was het niet eens met dit plan, zij hebben dan ook rechtszaken gestart tegen dit plan waardoor dit van de baan is geraakt. Vervolgens heeft de Key hun plan aangepast om ook ruimte te maken voor sociale huurwoningen. Dit plan werd later ook tegengehouden. Uiteindelijk kwam het voorstel van De Key om 145 appartementen te bouwen voor studenten. Dit plan is aangenomen ongeacht de bezwaren van de buren, die weer een rechtszaak begonnen zijn tegen De Key, maar die verloren aan het einde van 2014.

In juli 2012 heeft een groep mensen het gebouw op de Pieter Vlamingstraat 98 en het lege terrein dat na de sloop van de gebouwen ernaast achterbleef, gekraakt. Deze lege terreinen zijn veel voorkomend in Amsterdam Oost, waar woningbouw corporaties, zoals De Key, na het slopen van complexen met sociale huurwoningen, die leeg komen te staan omdat er geen geld meer is om een project af te maken. Dit laat grote legen gebieden achter. Ten tijde van de kraak was het pand al jaren aan het wegrotten, zo waren er geen normale voorzieningen aanwezig. Dit hield in dat er een massale renovatie moest plaatsvinden om het huis weer bewoonbaar te kunnen maken. Dit hebben de krakers dan ook gedaan en door de jaren heen hebben meer dan 30 mensen dit als thuishaven kunnen gebruiken. Rond het pand is een hechte gemeenschap ontstaan waaruit verschillende activiteiten zijn ontbloeid zoals de buurt-tuin (Roomtuintje Oostbos), een weggeefwinkel en een gratis bibliotheek.

Waar krakers en buurtbewoners constant bezig zijn om de stad een plek te maken voor bewoners en niet voor winst zijn woning corporaties te allen tijde bezig met het kapot maken van deze initiatieven voor hun eigen commerciële doeleindes. Het nieuwe plan om dure luxe studenten appartementen te bouwen, welke hoogstwaarschijnlijk te duur gaan zijn voor de alledaagse student. Dit is nog een voorbeeld van het afbraakbeleid wat wordt toegepast in Amsterdam. Sociale huurders worden elders in de stad geplaatst om plek te maken voor dure luxe appartementen en zo gaat de afbraak van de sociale huur maar door. Zo wordt alles binnen de ring omgetoverd naar een commerciële paradijs voor klote yuppen. Voor deze redenen heeft de buurt zich hier dan ook verzet.

De krakers van de Pieter Vlamingstraat zullen zich dan ook actief verzetten tegen hun ontruiming. Met deze actie protesteren zij tegen het beleid wat ontruimt en plek maakt voor gentrificatie. De realiteit voor hen die kraken wordt zwaarder met de dag. De Stad en de Staat laten zich niet meer tegen houden door de wet en ontruimen dan ook nieuwe panden illegaal. Dit is schandalig en daarom is het belangrijk dat wij ons blijven verzetten tegen deze staat repressie!

Bron: Indymedia.nl https://www.indymedia.nl/node/26152

Update: 20/01/2015. De ME heeft de Pieter Vlamingstraat 98 ontruimd.

Update: 21/01/2015. De negen arrestanten die bij de ontruiming zijn opgepakt zijn woensdag avond vrijgelaten.

 

20150120_Amsterdam_eviction_Pieter_Vlamingstraat_98_Amsterdam_01

20150120_Amsterdam_eviction_Pieter_Vlamingstraat_98_Amsterdam_02

20150120_Amsterdam_eviction_Pieter_Vlamingstraat_98_Amsterdam_03

20150120_Amsterdam_eviction_Pieter_Vlamingstraat_98_Amsterdam_04

20150120_Amsterdam_eviction_Pieter_Vlamingstraat_98_Amsterdam_05

20150120_Amsterdam_eviction_Pieter_Vlamingstraat_98_Amsterdam_00

20150120_Amsterdam_eviction_Pieter_Vlamingstraat_98_Amsterdam_06