Amsterdam: Actiegroep Zij Is Hier kraakt pand voor vrouwenopvang

Zondagmiddag 14 december is er een pand* gekraakt voor de opvang van een groep vrouwen met een onveilige thuissituatie die op straat zijn beland door een gebrek aan opvangvoorzieningen van de gemeente Amsterdam.

Het betreft hier vrouwen met een zwakke rechtspositie die tussen wal en schip raken door het huidige opvangbeleid voor kwetsbare vrouwen.

Uitvoerende organisaties van de gemeente Amsterdam; de GGD, Steunpunt Huiselijk Geweld, Blijf Groep Amsterdam en de Dienst Wonen Zorg en Samenleven Amsterdam diskwalificeren deze vrouwen voor de toegang tot de opvang. Door het huidige beleid komen deze vrouwen niet in aanmerking voor bescherming.
Deze groep vrouwen wordt hierdoor overgeleverd aan allerlei vormen van uitbuiting en maatschappelijke onzichtbaarheid.

Er zijn verschillende maatschappelijke organisaties en politici die pleiten voor een betere positie van deze vrouwen.

Deze vrouwen nemen nu het heft in eigen handen en voeren op deze manier actie voor hun recht op bescherming, zoals geldt voor alle vrouwen in Nederland, want zij is hier.

Actiegroep Zij Is Hier

*Het adres van het gekraakte pand, Haar Huis, wordt om veiligheidsredenen niet vrijgegeven.

Met vriendelijke groet,

Nadia

Voor contact: zijishier [at] hotmail [dot] com

Bron: https://www.indymedia.nl/node/25842