Den Haag: Gemeente wil De Vloek op 5 jan. 2015 ontruimen

Den_Haag_de_Vloek_blijft

Vandaag, 2 juli 2014, heeft de deurwaarder een brief van de gemeente afgeleverd bij vrijplaats De Vloek. Daarin wordt verzocht dat men het pand op 5 januari 2015 verlaten moet hebben. Als het aan de gemeente ligt zal één van de laatste vrijplaatsen in Den Haag gaan verdwijnen.

Al eerder liet de gemeente Den Haag per brief weten dat vrijplaats De Vloek moet wijken voor een Topzeilcentrum. Momenteel is dit Topzeilcentrum gevestigd in het Nautisch Centrum tegenover De Vloek. Het Nautisch Centrum wat speciaal voor zeilsport is gebouwd, is in 2006 opgeleverd, maar staat al jaren voornamelijk leeg. Ook veel andere gebouwen in het gebied staan leeg. Ruimte voor de zeilsport is er dus genoeg. Nog meer nieuwbouw is onzinnig en betekent dat de vrijplaats hoogstwaarschijnlijk moet verdwijnen voor nog meer leegstand.

De afgelopen weken zijn wij twee keer op gesprek geweest bij de gemeente. Veel duidelijkheid over de haalbaarheid van de bouwplannen kregen we niet. Ook bleef onduidelijk of er wel zicht is op genoeg nieuwe gebruikers van het toekomstige zeilcentrum. De gemeente beloofde na het eerste gesprek een planning te overleggen maar dit gebeurde niet. Een paar dagen na het laatste gesprek kregen we uiteindelijk een summiere planning van een half A4’tje en een brief waarin stond dat wij het pand per 5 januari 2015 verlaten moeten hebben.

In plaats van de waarde van De Vloek in te zien, bleek in het gesprek dat de gemeente slechts geïnteresseerd is in het geld dat de grond oplevert. Wij zijn van mening dat de gemeente zich zou moeten bezig houden met wat de mensen in Den Haag belangrijk vinden en wat goed is voor de stad. Naast ruimte voor de zeilsport zou er in dit deel van Scheveningen Haven ook ruimte voor een plek als De Vloek moeten blijven. Voor duizenden mensen is de Vloek een belangrijke en onmisbare plek.

De Vloek is niet van plan om bij de pakken neer te zitten en wil graag blijven op de huidige plek. De Vloek is een levendige en inspirerende plek die prima past in de haven. Een nieuw Topzeilcentrum is het zoveelste vastgoed- en prestigeproject in de haven en voegt niet zoveel toe. Al jarenlang probeert de gemeente de Scheveningse haven te veranderen in een lustoord voor zeilers en yuppen. Veel bedrijvigheid zoals scheepswerven, die de haven maakte tot wat het was, hebben plaats moeten maken voor dure appartementen, kantoorruimte en een Nautisch Centrum waar geen enkele Scheveninger zich nog thuis voelt.

Wij zullen daarom de komende tijd verschillende acties organiseren om De Vloek te behouden. Wij roepen iedereen op om dat ook te doen en zich aan te sluiten bij de acties. De gemeente bouwt al te lang voor de rijke elite en lijkt zich niets aan te trekken van projecten die van onderop worden gerealiseerd. In plaats van dergelijke initiatieven te koesteren verdwijnen er steeds meer broed- en vrijplaatsen in Den Haag. Steeds minder ruimte voor spannende sociale en culturele ontmoetingsplekken betekent dat Den Haag steeds saaier wordt en creatieve en actieve mensen uit de stad verdrongen worden. Ook is de Vloek één van de laatste plekken waar mensen met weinig geld kunnen eten en uitgaan.

De Vloek werd 12 jaar geleden gekraakt en is uitgegroeid tot een onmisbare plek in de haven van Scheveningen waar allerlei non-profit initiatieven zich hebben kunnen ontwikkelen. Zo geeft de Vloek ruimte aan het biologisch-veganistisch restaurant “Water en Brood”, de concertzaal “de Piratenbar”, vele werkplaatsen, ateliers, woonruimtes en oefenruimtes voor bands. Alle dingen die gebeuren in de Vloek zijn opgezet en worden draaiende gehouden zonder subsidie en het pand wordt in eigen beheer gerund. Wekelijks komen honderden mensen af op de activiteiten van de Vloek. Alternatieve plekken als deze moeten dan ook behouden blijven.

https://www.indymedia.nl/node/23712