Zaandam: Ontruiming van Camelot en Parteon vanmorgen tegengehouden

Vandaag was het eventjes spannend in Zaandam. Een gezin woont daar aan de Oostzijde 268 in een woning van woningbouwcorporatie Parteon op basis van een antikraakcontract bij Camelot. De woning moest zonder opgave van reden vanmorgen om 10.00 uur ontruimd zijn. De bewoners, vrienden en enkele leden van de bond precaire woonvormen (bpw) hebben de ontruiming echter verhinderd. Waardoor de Camelot medewerkers met onverrichte zaken weer moesten vertrekken.

Gezinnetje met kind op straat door Camelot en Parteon. [Indymedia 17/01/2013]

Camelot stelt richting de bewoners dat de woningbouwcorporatie de woning heeft verkocht, in het Kadaster echter staat de woning nog gewoon op naam van Stichting Parteon en is er ook geen koopakte bekent. De opzegging van het contract is dus volstrekt willekeurig.

De bewoners hebben een advocaat in de arm genomen en gaan niet akkoord met deze opzegging, ze blijven. Hoe kan het dat Parteon, met als slinkse handlanger Camelot, zomaar een jong gezinnetje op straat zet? Want in de 2 jaar dat ze hier wonen hebben ze ruim 6000 euro
huurpenningen aan Camelot betaald, een keurige kale huurprijs van 200 euro per maand, een bedrag wat woningbouwcorporatie Parteon zelf dus overigens aan inkomsten misliep.

Door politiek beleid wordt wonen steeds duurder en samen met de steeds langere wachtlijsten komen meer en meer mensen hierdoor gedwongen in onstabiele, tijdelijke, precaire huisvesting terecht. In dit geval bij antikraakbureau (leegstandsbeheerder) Camelot, nota bene in een pand van een woningbouwcorporatie! Het is toch een kerntaak van een corporatie om voldoende betaalbare huisvesting voor iedereen te realiseren. Juist om tijdelijke en precaire huisvesting tot een minimum te beperken en om sociale problematiek op die manier te voorkomen…

In dit geval is het dus precies andersom. Een prima verhuurbare woning van corporatie Parteon wordt jarenlang via een antikraakconstructie verhuurd met een mogelijke huisuitzetting zonder enige aanleiding of reden als tragisch sluitstuk.

Parteon verschuilt zich, lekker makkelijk, achter Camelot maar blijft eind-verantwoordelijke in dit verhaal .

We roepen door onze tranen heen iedere vastgoedeigenaar en verhuurder met enige maatschappelijke verantwoordelijkheid, in dit geval Parteon in de eerste plaats, op om per direct te stoppen met zaken doen met bedrijven als Camelot Beheer.

We roepen, we blijven roepen,… Zaanse en alle andere politici en besturders op om verantwoordelijkheid te nemen. Antikraakbureaus, zoals Camelot, hebben de mogelijkheid om geheel buiten de huurwetgeving om, zelf contracten op te stellen die huurrechten, woonrechten en grondrechten consequent schenden. Wat leidt tot structurele misstanden zoals deze aan de Oostzijde. In dit geval van het gezinnetje in de woning van Parteon aan de Oostzijde moet dan ook politieke verantwoordelijkheid genomen worden en Parteon ter verantwoording worden
geroepen.

In de vrieskou een gezin met kind op straat smijten? Parteon en Camelot zijn diep gezonken. We eisen dan ook dat het gezin kan blijven wonen of dat er degelijke herhuisvesting wordt georganiseerd.

Bron:
BPW (Bond Precaire Woonvormen) http://bondprecairewoonvormen.nl/
Indymedia https://www.indymedia.nl/