Ungdomshuset ontruimd, Kopenhagen in opstand

Op donderdag 1 maart 2007 werd Ungdomshuset ontruimd. Sindsdien is het al de hele tijd behoorlijk onrustig in Kopenhagen. In verschillende landen worden solidariteitsacties opgezet, onder meer in verschillende Duitse steden, in Londen en voor Nederland in Groningen.

Ungdomshuset, “het jeugdhuis” werd in de jaren 80 door de gemeente Kopenhagen ter beschikking gesteld van de lokale jeugd, nadat deze maandenlang campagne gevoerd hadden voor een eigen plek. Het gebouw stond op dat moment leeg maar was ooit eigendom van een Deense vakbond. In 2003 werd het gebouw verkocht aan faderhuset. Dat was op z’n minst een grove slordigheid want faderhuset is een religieuze sekte die het gebouw enkel in handen wilde krijgen omdat Ungdomshuset voor hen symbool staat voor de duivel, gezien zijn huidige en vroegre bestemming. Die willen het gebouw het liefst met de grond gelijk maken en op die manier proberen zo’n 100 jaar Deense sociale geschiedenis laten verdwijnen omdat deze niet strookt met hun extremistische religieuze opvattingen.

 

Er werd geprobeerd om deze beslissing om te keren, tot in het hooggerechtshof, maar dit is jammer genoeg mislukt. Er zijn allerlei steuncommittees, zoals “buurtbewoners voor Ungdomshuset”, “ouders voor Ungdomshuset” en niet te vergeten, “vakbonden voor Ungdomshuset” die laatste zijn absoluut niet blij, ze dachten hun oude volkshuis in goede handen achtergelaten te hebben toen ze het overdroegen aan de lokale overheid.

 

Vanaf 29 augustus 2006, de dag na de uitspraak, werd gestart met het opzetten van een campagne, op 24 september 2006 volgden de eerste acties. Dit mondde uit in een internationaal actieweekend rond 14 december, de aangekondigde ontruimingsdatum. Tijdens dit actieweekend ging het er vrij heftig aan toe, en er kwamen solidariteitsacties op gang in verschillende landen. Vier arrestanten werden voor langere tijd vastgehouden. Na deze grote mobilisatie bleven de mensen van Ungdomshuset de contacten mett hun solidariteitsnetwerk onderhouden door regelmatige nieuwsupdates te verzorgen.

http://nl.indymedia.org/nl/2007/03/42790.shtml

Indymedia NL