Vier jaar leegstaand pand in bezit genomen door Enschedese krakers

  Vier jaar leegstaand pand in bezit genomen door Enschedese krakers


Namens kraakgroep A3 stuur ik jullie dit mailtje, met bijgevoegd een krantartikel over onze kraak van afgelopen maandag (25-02-02). Wij zijn de eerste, en op dit moment, enige krakers in Enschede sinds ongeveer 20 jaar (sic!, s!n).

Onze situatie is nog steeds vrij onzeker, wel is het zo dat de gemeente strafrechtelijk geen poot heeft om op te staan. Volgende week zal de gemeente beslissen over een eventuele civiele procedure. Zoals uit het artikel blijkt is de situatie rong dit pand nogal ingewikkeld,

kraakgroep A3
Daalweg 73
7535 CD Enschede

  Twentsche Courant / Tubantia: Gemeente beraadt zich op juridische stappen, buurt is blij met krakers

Studenten kraken school aan Daalweg ENSCHEDE – Studenten van de AKI hebben het voormalige schoolgebouw aan de Daalweg gekraakt. Ze willen het als werk- en expositieruimte gebruiken, terwijl de gemeente het historische gebouw juist wil verkopen aan het Platform Aram. Volgens H. Lammertink van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente is nog steeds de bedoeling om met Aram in zee te gaan. Deze sociaal-culturele vereniging voor de Aramese gemeenschap vestigt een informatie- en cursuscentrum in het pand. De gemeente beraadt zich op eventuele stappen tegen de krakers. Er zitten nogal wat juridische haken en ogen aan de zaak. Die brengen we momenteel in kaart. Vervolgens is de vraag of we stappen willen én kunnen nemen. Dat wordt volgende week duidelijk. Daarna hakt het college van burgemeester en wethouders de knoop door, aldus Lammertink. Tot die tijd mogen de negen studenten blijven zitten waar ze zitten. Maandagmorgen om zes uur braken ze de achterdeur van het pand open. ‘We waren blij verrast door het fraaie interieur’, zeggen de krakers Mark, Walter, Joris en Olinda, die niet met de achternamen in de krant willen. ‘Treurig is dat de gemeente een gebouw uit 1931 zo laat verloederen. De kelder stond helemaal onder water. We hebben een pomp gehuurd om alles eruit te pompen. Daarbij kwam een hele dure cv-installatie onder het water tevoorschijn, die gewoon staat weg te rotten. Onbegrijpelijk.’

De buurt heeft de studenten warm onthaald. Hen is een koelkast aangeboden. Op aanwijzingen van een buurman is het water aangesloten. ‘De energiekosten willen we vergoeden’, aldus Walter.

Volgens hem is onder AKI-studenten dringend behoefte aan werkruimte. ‘Op de AKI zelf, is 24 uur werkruimte beschikbaar, maar die ruimte is veel te klein. Bovendien kunnen we daar niet goed werken. Wij wonen in studentenkamertjes van een paar vierkante meter. Daar valt ook geen kunst te maken.’ De studenten hebben nog geen contact gehad met de gemeente. ‘We hebben maandagmorgen direct na de actie zelf de politie gebeld. De bedoeling was dat zij leegstand zouden constateren. De politie fungeert als intermediair. Een hoofdagent van het politiebureau in Servicecentrum Oost probeert voor ons een afspraak te regelen met burgemeester J. Mans. Verder zijn we bezig om een brief op te stellen voor het college van B en W.’

De wijkraad Zuid-Oost heeft officieel geen mening over de illegale actie, maar voorzitter G. Timmers constateert dat de buurt blij is met de krakers. Er is grote weerstand tegen de komst van Aram, ook bij de wijkraad. De bewoners vrezen (parkeer)overlast. Het pand staat volgens Timmers al meer dan vier jaar leeg.

Het Platform Aram wil het gebouw samen met de Syrisch Aramese Federatie Nederland kopen. De bedoeling is er cursussen en informatiebijeenkomsten te houden, die per keer niet meer dan 75 bezoekers zullen trekken.

Einde krantenartikel

.