Nieuwsbrief ADM terrein

  Nieuwsbrief ADM terrein


19 februari 2002.

Verkiezingstijd! ‘de juiste tijd voor foute beslissingen!’


Link naar de site van het ADM

Als de verkiezingsstrijd in alle hevigheid is losgebarsten is het de meest gunstige tijd om de lastigere zaken even weg te poetsen. Als de politieke kopstukken het te druk hebben met hun strijd om het pluche, kunnen de ambtenaren in de luwte hiervan als niemand, inclusief de media even niet oplet er even wat dingen geregeld worden.

In deze brief een korte update betreffende recente zaken omtrent het gekraakte ADM-terrein Kortgezegd is het ADM-terrein de grootstedelijke trashcan van de ij-oeverontwikkeling. Een verzamelplaats van culturele iniatieven uit de Graansilo, Vrieshuis Amerika en vele ander ontruimde panden. ADM initieerde het broedplaatsbeleid middels het raadsadres wat tijdens de culturele zelfverdeding van het drydockfestival in aug 1998 werd ingediend.

knokploegvan Luske bij ADM Enkele kernwoorden omtrent het ADM zijn: maffia, IRT gemeentelijke verantwoording, broedplaatsbeleid, sloopaktie, poging tot moord, een dodelijk ongeval, en rubberbranden en milieuschandelen.

Op 15 februari j.l.werd een bezwaarschrift behandeld van het ADM betreffende de dubieuze afgifte van een vergunning door de gemeente, aan bouwbedrijf Midreth bv om een 2 tal cacoaloodsen te bouwen op het adm-terrein. Tijdens de hoorzitting hierover was ook dhr Fruytier aanwezig, als advokaat vertegenwoordigde hij zowel Luske(AmstelimmoBV en Chidda VastgoedBV) als bouwbedrijf Midreth BV.

Hij deelde mede dat zij eind 1999 reeds een bodemprocedure tegen de Gemeente zijn gestart over het verwijderen van het kettingbeding(eerste kooprecht van de gemeente als ADM wordt verkocht) uit het koopcontract, en over een wijziging van het bestemmingsplan (nu scheepswerf en wethouder Dales van Havenaangelegenheden wil dit uitdrukkelijk zo houden). De gemeente heeft op 6 februari j.l. het tussenvonnis verloren. Dit betekend dat Luske bij verkoop van het ADM-terrein het niet als eerste tegen geldende marktprijzen aan de Gemeente moet aanbieden. Hiermee verliest de gemeente zijn zeggenschap over het ADM-terrein. Een grote afgang voor de Gemeente. Het betekent ook dat de bestemming veruimd gaat worden, waardoor Luske, mocht hij willen exploiteren, juridisch niet meer beperkt wordt, en in feite alles kan doen wat hem ingeeft (geef de maffia hun eigen haven).

Tijdens de hoorzitting leek het er verdacht veel op dat de jurist van de Stedelijke WoningDienst (mevr Braam) het erg goed kon vinden met Fruytier. Zo deelde Fruytier mede dat de omstreden verleende bouwvergunning van Midreth BV zou worden overgedragen aan Chidda Vastgoed BV. Een slimme zet om een bouwvergunning te bemachtigen zonder zijn eigen (slechte) naam te hoeven gebruiken.

Deze manouvre leverde nauwelijks gesputter op van de SWD. Alle andere bezwaren werden eveneens door de jurist van de SWD resoluut van de hand gewezen. Een verplicht bodem-onderzoek indien dat niet recentelijk heeft plaatsgevonden werd niet van toepassing geacht. En dat op een terrein dat zwaar vervuild is door 20jaar scheepsbouw, open asbest en de resten van duizenden tonnen rubber die daar tot 3 keer toe in de brand hebben gestaan.

Momenteel wachten we nog op het besluit van de Gemeente inzake ons verzoek om De bouwvergunningin te trekken op basis van artikel 59 uit de woningwet. Hierin wordt gesteld dat een bouwvergunning ingetrokken kan worden indien aangetoond kan worden dat deze op basis van foutieve of misleidende informatie is verworven.

Gisteren hoorde we dat op 20 februari er een vervolg is op de lopende procedure betrefd de wijziging van het bestemmingsplan en kettingbeding. We zijn erg benieuwd wat voor rol de gemeente hier in speelt en of ze zich ingaan spannen om het verlies van 60 miljoen wat dreigt te gebeuren zal weten te voorkomen. Verder gaat ook het ADM de hele maand maart een doorlopende expositie beginnen die iedere zondag open zal zijn. Op zondag 24 maart is er afsluitend een vrijplaatsdedat gepland waarin het ADM stevig stelling gaat nemen.

Thema van de expo is ‘vrijspel, de verboden voorbij’

Vriendelijke groet van de 125 overbezorgde ADM bewoners

Voor eerder nieuws over het ADM kan je o.a. zoeken via de interne zoekmasjien van squat.net op http://squat.net/tools op woorden als ADM / Luske e.d.