Gemeente wil vooralsnog geen giga-huurverhoging voor Fort van Sjakoo

  Gemeente wil vooralsnog geen giga-huurverhoging voor Fort van Sjakoo


Huur voor ideële instellingen tijdelijk opgeschort

Tijdens de behandeling van de begroting voor het jaar 2002, heeft de gemeenteraad twee moties aangenomen die de huurverhogingen voor ideële instellingen tijdelijk zal opschorten. Een kleine meerderheid van de raad besloot donderdagmiddag na een verhit debat het Latijns Amerika Centrum (LAC) en het Fort van Sjakoo te steunen. Op het laatste moment hebben de fracties van de PvdA en een gedeelte van het CDA zich aangesloten bij de indieners van de moties.

Wethouder T. Hooijmaaijers (VVD) verzette zich hevig tegen het aannemen van de twee moties van Ruud Grondel (Groen Links), Hansje Kalt (Amsterdam Anders/De Groenen) en Saar Boerlage (lijst Boerlage). Het preadvies van het College was aanvankelijk negatief door de mogelijke precedentwerking en het ontbreken van een financiële afbakening. De PvdA steunde de motie nadat hier een kleine wijziging in aangebracht was. Het College maakte daarbij de aantekening eerst de juridische implicaties van de motie te willen onderzoeken.

Met de eerste motie worden ongesubsidieerde ideële instellingen in gemeentepanden tijdelijk ondersteund in hun strijd tegen marktconforme huurverhogingen. Met de tweede motie zegt de gemeente toe bij het Woningbedrijf Amsterdam (de huurbaas van het Fort van Sjakoo) aan te dringen op vergelijkbaar uitstel van de enorme huurverhoging. De moties nemen de druk voor beide organisaties van de ketel en zijn een positief signaal van de gemeente zich daadwerkelijk in te zetten voor het behoud van ideële instellingen in de binnenstad. Het is echter nog te vroeg om te stellen dat de raad heeft besloten om de negatieve effecten van de marktwerking te onderkennen. De moties zijn maar een eerste stap op de goede weg. Om een aanzet te geven tot het ontwikkelen van beleidsinstrumenten organiseert de Vrije Ruimte in het Mozeshuis op 19 januari 2002 een symposium over betaalbare huren voor sociale initiatieven.

Het LAC heeft na een jarenlange strijd tegen de huurverhoging eindelijk te horen gekregen dat een huurstop voor de huurverhoging van 230% niet meer dan een rechtvaardige eis is geweest. Al anderhalf jaar lang werd het probleem door de gemeente alleen maar heen en weer geschoven. Voor het Fort van Sjakoo blijft het afwachten of wethouder Hooijmaaijer serieus werk zal maken van de aangenomen motie. Tot op heden heeft het Woningbedrijf Amsterdam weinig interesse gehad om met de gemeente om de tafel te gaan zitten. Recentelijk werd de directeur van de Stedelijke Woningdienst nog een gesprek over dit onderwerp geweigerd.

De ideële instellingen zijn in ieder geval verheugd over het feit dat de linkse fracties in de raad zich sterk hebben gemaakt voor de sociale initiatieven in de stad. Het laatste woord in de raad zal hierover nog niet gesproken zijn.

Fort van Sjakoo 020-6258979

Latijns Amerika Centrum 020-6759674

http://www.noticias.nl/lac

http://www.xs4all.nl/~sjakoo

.