ZWIJG IN ALLE TALEN!!!!!

  ZWIJG IN ALLE TALEN!!!!!


SSSSSSSSSSSSSSSSHHHHHHHHHHHtttt…!! Zwijg in alle talen….

Na de laatste ontruimingen is er enige onrust ontstaan door geruchten over arrestanten die verklaringen zouden hebben afgelegd bij de politie. Zo zou iemand bij de voorgeleiding aan de rechter-commissaris hebben voorgesteld om de namen van zijn medearrestanten te noemen in ruil voor zijn vrijlating. We hebben hierover met een aantal betrokkenen gesproken en kunnen dit verhaal niet bevestigd krijgen. We wachten nog op een reactie van de betrokken advocaat, als hij niet meer kan vertellen is daarmee de kous af. Er zijn ookgeen duidelijke aanwijzingen in de richting van deze of gene, dus we hopen dat hiermee ook een eind komt aan de geruchtenstroom. Niet uit te sluiten valt dat dit hele verhaal door justitie zelf in de wereld is geholpen om ons op stang te jagen… Sommige arrestanten hebben wel korte verklaringen afgelegd, waarin niets verteld werd waarmee de politie mensen kon vervolgen. Gelukkig werden mensen ook niet echt zwaar verhoord. Het lijkt erop dat het Openbaar Ministerie op dit moment niet op verklaringen aast, maar probeert om aan de hand van processen-verbaal van agenten en videobeelden mensen veroordeeld te krijgen op grond van het vernieuwde artikel 141 (openlijke geweldpleging in vereniging). De verhoren vielen nu mee, maar dat kan natuurlijk elk moment weer veranderen. Er zijn genoeg voorbeelden te noemen van acties en ontruimingen waarna arrestanten zwaar onder druk werden gezet om te verklaren.

BEDENK VOORDAT JE NAAR EEN ACTIE OF ONTRUIMING GAAT OF JE ER WEL TEGEN KUNT OM OPGESLOTEN TE ZITTEN IN EEN POLTIECEL OF OM TEGENOVER RECHERCHEURS TE ZITTEN DIE PROBEREN JE TE INTIMIDEREN. Als je hieraan twijfelt is het beter om ergens anders ondersteunend bezig te zijn of op je eigen manier actie te voeren.

WAAROM NIET(S) VERKLAREN Werk niet samen met de politie om jezelf of anderen veroordeeld te krijgen. Volgens artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering heb je het recht om te zwijgen. Maak daar gebruik van! Denk niet dat je minder straf krijgt als je alles eerlijk opbiecht. Integendeel – in de praktijk blijkt dat mensen die verklaarden het langst de bak in draaiden. Denk ook niet dat – wanneer je alleen over jezelf of je activiteiten verklaart – je anderen niet in de problemen kan brengen. Je geeft de politie informatie die ze daarvoor niet hadden. Ga niet uit onvrede over het verloop van een actie/ontruiming etc. een verklaring afleggen. Bewaar je kritiek voor als je vrij bent. Oom agent is niet de juiste persoon om je bij te distantiëren. Als je geen eigen advocaat hebt geregeld, krijg je er een toegewezen: een zogenaamde piket-advocaat. Vaak adviseren die aan mensen om wel hun naam te geven en een verklaring af te leggen. Doe dat niet! Blijf anoniem en leg geen verklaring af. Ook een korte verklaring kan je in de problemen brengen, omdat de politie deze zal gebruiken om je verder uit te horen.

HOE NIET(S) TE VERKLAREN Zeg dat je niets wenst te verklaren of doe er helemaal het zwijgen toe.Bereid je mentaal voor op een verblijf in de cel en op politieverhoren. Er is genoeg leesmateriaal over dit onderwerp voorhanden, zoals het boekje Tips tegen tralies (lees vooral de hoofdstukken Opgepakt en Verhoor), verkrijgbaar bij boekhandel het Fort van Sjakoo en in te zien bij je plaatselijke kraakcafé. Vertaal deze informatie voor je anderstalige huisgenoten en medeactivisten. Geloof niets van wat de politie je probeert wijs te maken.

WAT DOE JE ALS JE TOCH VERKLAARD HEBT? Praat erover met je advocaat en met de betrokkenen. Leg uit wat er is misgegaan. Het maakt een betere indruk wanneer je het zelf verteld dan wanneer het pas via advocaten of tijdens de rechtszaak naar buiten komt. Hou er rekening mee dat mensen niet meer met je willen actievoeren.

Arrestantengroep Amsterdam