Fort Pannerden GEKRAAKT!!!

  Fort Pannerden GEKRAAKT!!!


Vandaag, 12 juni 2000 hebben wij Fort Pannerden gekraakt. Fort Pannerden is gebouwd in 1868-1869 en heeft dienst gedaan als verdedigingswerk in de Tweede Wereldoorlog. In diezelfde periode is het fort uitgesloopt, sindsdien is het, op een enkele legeroefening na, verlaten en verwaarloosd. Staatsbosbeheer is eigenaar van het fort en het omliggende terrein. In 1990 is het terrein en bijbehorende bebouwing in erfpacht gegeven aan de Stichting “Fort Pannerden”.

Nu tien jaar later is de staat van het fort ronduit zorgwekkend: het regenwater sijpelt, nee stroomt aan alle kanten naar binnen waardoor veel vertrekken, zoals voormalige munitiekamers en geschutskoepels grotendeels blank staan. Een van de oorzaken hiervan is het afvoersysteem dat verstopt is geraakt door verwaarlozing en zelfs moedwillige vernieling. Hierdoor is dit systeem totaal onbruikbaar geworden.

Verantwoordelijken, waaronder de gemeente en de eerdergenoemde Stichting F. P. hebben mooie plannen, maar zitten verstrikt in het omvangrijke bureaucratische web dat door traagheid gekenmerkt wordt.

Wij stellen dat onmiddelijke aktie noodzakeliik is om verder verval tegen te gaan!!

Vandaag al zijn wij begonnen de ondergelopen vertrekken leeg te pompen, waarna het rioolsysteem gerepareerd zal worden.

Wij zijn van mening dat het fort zodanig moet worden opgeknapt en ingericht, opdat openstelling voor publiek zo spoedig mogelijk gerealiseerd kan worden. Een tentoonstelling over de historie van het fort moet een vaste plaats krijgen. Ook zullen er ruimtes beschikbaar zijn voor diverse kleinschalige projecten en het kader van muziek, kunst & cultuur. Regelmatig zullen de poorten geopend worden om belangstellenden de kans te geven rond te kijken en vooral te genieten van al het schoons dat Fort Pannerden en haar omgeving te bieden hebben.

Natuurlijk is voor restauratie en onderhoud van het fort geld nodig. Zelf leveren wij, als bewonerscollectief een persoonlijke bijdrage in de kosten. Dit voor het noodzakelijke onderhoud en met name voor het opknappen van het complex. Wij denken daarbij o.a. aan rommelmarkten, muziek-of-theatervoorstellingen en een maandelijks eetcafé, waarvan de opbrengst ook een duit in het financieringzakje zou kunnen opleveren. Natuurlijk zullen wij zelf (met hulp van buitenaf? ) door hard werken veel voor elkaar kunnen krijgen.

Wij zijn ons zeer bewust van het feit dat Fort Pannerden in het rivierlandschap van de Klompenwaard ligt, omringd door een rijke flora en fauna, met recht gekoesterd en gestimuleerd door Staatsbosbeheer. Vanzelfsprekend zullen wij de natuur met alle respect behandelen. Zoals bijvoorbeeld de vleermuizenkolonie die een klein gedeelte van het fort in bezit heeft genomen en daar in alle rust moet kunnen blijven wonen.

Zeer binnenkort hopen wij eenieder voor de eerste maal welkom te kunnen heten. Wij zijn van plan u via nieuwsbrieven op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rond Fort Pannerden.

MAZZEL!

Krakerskollektief De Koene Ridders

[squat!net]