Het verhaal van Amstel 182

  Het verhaal van Amstel 182


Vandaag ontvingen we van de bewoners van Amstel 182 een verhaal over de geschiedenis van hun kraakpand in de Amsterdamse Rembrandtplein buurt. Omdat hun uitplaatsing aanstaande is, willen ze nog een maal (?) de ontwikkelingen van de laatste tijd bekend maken

Het gehele verhaal is te vinden op http://squat.net/nl/amstel.html

In 1996 werd het pand gekraakt. De eigenaar Luske (ook bekend van de ADM) deed enkele pogingen het pand ontruimd te krijgen. Dit had weinig succes wegens het tegengas dat de krakers en hun medestanders gaven. Uiteindelijk is het hele blok panden waarin amstel 182 valt, aangekocht door woningbouwvereniging ‘Het Oosten’. Ondertussen was ook Wagenstraat 12 gekraakt (meer info van de wagenstraat 12 op http://squat.net/nl/wagenstraat12/)

De kraakpanden en enkele huurders in de buurt gingen daarna in overleg met deze woningbouwvereniging. De gang van zaken en de uitkomsten tot nu toe hiervan staan in genoemd stuk. Kort gezegd komt het erop neer dat de bewoners van Amstel 182 een vervangende woongroep-woning krijgen en dat de Wagenstraat 12 te zijner tijd in dezelfde straat gelegaliseerd wordt.

[squat!net]